Remont i modyfikacja ciągu pieszego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej

Identyfikator: 8-OBB004. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Dolne Przedmieście przez Zofia Kiraga.

Streszczenie projektu

Zadanie obejmuje: - remont będącego w złym stanie technicznym chodnika na wysokości budynku mieszkalnego nr 3 przy ul. Starobielskiej wzdłuż ulicy miejskiej. Remont obejmuje: rozebranie istniejącego chodnika o nawierzchni asfaltowej, wykonanie niezbędnej podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej grubości 6 cm, wraz z wymianą obrzeży, na powierzchni około 146 m2 - modyfikację nawierzchni ulicy poprzez wykonanie dodatkowego chodnika przedłużającego istniejący trakt pieszy na wysokości budynku nr 4 przy ul. Asnyka poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie chodnika . Remont zakresem obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni drogi asfaltowej, rozebranie i wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej grubości 6 cm., wraz z zabudową krawężników, na powierzchni około: 62 m2 Zakres prac obejmuje również koszt wywozu materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione a niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące.

Opis projektu

Zadanie obejmuje: - remont będącego w złym stanie technicznym chodnika na wysokości budynku mieszkalnego nr 3 przy ul. Starobielskiej wzdłuż ulicy miejskiej. Remont obejmuje: rozebranie istniejącego chodnika o nawierzchni asfaltowej, wykonanie niezbędnej podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej grubości 6 cm, wraz z wymianą obrzeży, na powierzchni około 146 m2 - modyfikację nawierzchni ulicy poprzez wykonanie dodatkowego chodnika przedłużającego istniejący trakt pieszy na wysokości budynku nr 4 przy ul. Asnyka poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie chodnika . Remont zakresem obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni drogi asfaltowej, rozebranie i wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej grubości 6 cm., wraz z zabudową krawężników, na powierzchni około: 62 m2 Zakres prac obejmuje również koszt wywozu materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione a niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące.

Lokalizacja

Teren na wysokości budynków przy ul. Starobielskiej 3 oraz Asnyka 4 w Bielsku-Białej na pgr 896

Autor

Zofia Kiraga

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Remont chodnika - 29.200,00 zł
  2. Wykonanie nowego chodnika - 13.640,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!