Remont nawierzchni pieszo-jezdnej przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej

Identyfikator: 8-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Dolne Przedmieście przez Andrzej Chwistek.

Streszczenie projektu

Zadanie obejmuje:

  • remont będącego w złym stanie technicznym chodnika na wysokości budynku mieszkalnego nr 4 przy ul. Asnyka, wzdłuż ulicy miejskiej. Remont obejmuje: rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych, wykonanie niezbędnej podbudowy, ułożenie kostki brukowej, wielobarwnej, grubości 6 cm, wraz z wymianą obrzeży na powierzchni około 210 m2. Proponowany do remontu chodnik, dla tego fragmentu drogi stanowi jedyny gwarantujący bezpieczne przejście trakt pieszy dla mieszkańców całego rejonu i osiedla,
  • remont będącego w złym stanie technicznym dojazdu do parkingu i placu manewrowego wymienionego powyżej budynku przy ul. Asnyka. Remont zakresem obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki, rozebranie i wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie kostki brukowej, wielobarwnej, grubości 8 cm, wraz z wymianą krawężników na powierzchni około 190 m2.

Zakres prac obejmuje również koszt wywozu materiałów z rozbiórki, wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione, a niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące.

Lokalizacja

Teren obok budynku przy ul. Asnyka 4 w Bielsku-Białej na PGR 832/10, obręb Górne Przedmieście.

Autor

Andrzej Chwistek

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Remont chodnika - 31.400 zł
  • Remont drogi dojazdowej - 36.700 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!