Zagospodarowanie terenu przy wyjeździe z ul. Czystej

Identyfikator: 9-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Górne Przedmieście przez Magdalena Matusz.

Streszczenie projektu

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu zlokalizowanego w pobliżu budynku przy ul. Czystej 8 poprzez: - obłożenie istniejącej skarpy płytami betonowymi ażurowymi na powierzchni około 182 m2 w celu między innymi zabezpieczenia przed osuwaniem się gruntu wraz z wykonaniem ozdobnych nasadzeń stosownych dla tego terenu, - utwardzenia terenu płaskiego na wysokości ww. skarpy na powierzchni około 18 m2, - wykonania zabezpieczenia np. balustradą terenu pomiędzy skarpą a chodnikiem, - wykonanie zabezpieczenia przed nieuprawnionym parkowaniem samochodów na wysokości skarpy co umożliwi swobodne przejście przechodniom, - wykonanie klombu kwiatowego.

Opis projektu

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu zlokalizowanego w pobliżu budynku przy ul. Czystej 8 poprzez: - obłożenie istniejącej skarpy płytami betonowymi ażurowymi na powierzchni około 182 m2 w celu zabezpieczenia przed osuwaniem się gruntu, co z kolei ma między innymi za zadanie uchronienie istniejącego zdrowego drzewostanu i jego bryły korzeniowej przed degradacją, wraz z wykonaniem dodatkowych ozdobnych nasadzeń stosownych dla tego terenu i zrealizowanego zabezpieczenia, - utwardzenia terenu płaskiego na wysokości ww. skarpy na powierzchni około 18 m2 w celu opisanym powyżej, - wykonania zabezpieczenia np. balustradą terenu pomiędzy skarpą a chodnikiem, - wykonanie zabezpieczenia przed nieuprawnionym parkowaniem samochodów na wysokości skarpy co umożliwi swobodne przejście przechodniom, - wykonanie klombu kwiatowego.

Lokalizacja

Teren na wysokości budynku przy ul. Czystej 8 w Bielsku-Białej na działce 155/10 obręb Górne Przedmieście

Autor

Magdalena Matusz, telefon: 600019544

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 51 400,00 zł

Części składowe zadania

  1. Zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi na powierzchni ok. 182 m2 - 27.300,00 zł
  2. Utwardzenie terenu płaskiego na wysokości skarpy na powierzchni ok. 18 m2 - 3.600,00 zł
  3. Wykonanie zabezpieczenia terenu od strony skarpy balustradą oraz inne wymienione prace - 13.500,00 zł
  4. Wykonanie klombu kwiatowego - 7.000,00 zł

 

Uwagi

Uzupełniając wniosek do Budżetu Obywatelskiego pn. zagospodarowanie terenu przy wyjeździe z ulicy Czystej należy nadmienić, że realizacja prac ma również na celu zagwarantowanie bezpiecznego użytkowania terenu na skarpie. Jak uwidoczniono na załączonych zdjęciach, drzewa w miarę upływu czasu wraz z rozrostem przechylają się w kierunku jej spadku. Niewątpliwym czynnikiem, który ma wpływ na taki stan rzeczy jest osuwający się szczególnie po długotrwałych opadach deszczu, grunt. Prace powinny w znaczący sposób wyeliminować możliwość wykrotu rosnących drzew, tym samym przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa właścicieli budowli pod skarpą jak i korzystającym z tego terenu osobom.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!