Rozbudowa infrastruktury Parku Dendrologicznego Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej

Identyfikator: 10-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Grunwaldzkie przez Kazimierz Piela.

Streszczenie projektu

Wykonanie na terenie Szkolnego Parku Dendrologicznego utwardzonych placów z kruszywa, w przyszłości obłożonych nawierzchnią twardą. Prace posłużą jako teren do organizowanych corocznie "Targów Ogrodniczych" oraz umożliwią organizację w ciągu roku nowych wydarzeń w postaci pikników i festynów dla mieszkańców.

Opis projektu

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię pieszą o wymiarach 14 / 50 m z dodaniem krawężnika w brakujących miejscach i wydrenowaniu terenu. Aktualnie na tym terenie znajduje się nawierzchnia ziemna, plac wykorzystywany jest podczas "Targów Ogrodniczych", po jego utwardzeniu będzie możliwość organizacji większej ilości wydarzeń dla mieszkańców. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię jezdną o wymiarach 30 / 20 m wraz z montażem krawężnika i wykonaniem drenażu. Plac wykorzystywany byłby pod miejsca parkingowe, zarówno podczas imprez organizowanych na terenie jak i w ciągu roku dla uczniów i pracowników szkoły oraz Miejskiego Zarządu Oświaty. Docelowo w przyszłości, po wykonaniu nawierzchni asfaltowej - jako plac manewrowy kat. T, która znajduje się w programie nauczania Zespołu Szkół Ogrodniczych.

Lokalizacja

Teren Warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 36

Autor

Kazimierz Piela, telefon: 609700005

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Podbudowa placu pieszego - 35.000,00 zł
  2. Podbudowa placu jezdnego - 40.000,00 zł

 

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!