Park Rekreacyjny "Orchidea"

Identyfikator: 11-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Hałcnów przez Rafał Grasiak.

Streszczenie projektu

Celem zadania jest stworzenie w naszej dzielnicy (Osiedle przy ul. Orchidei) parku rekreacyjnego dla mieszkańców w otoczeniu nowopowstałego deptaka.

Opis projektu

Park rekreacyjny w dzielnicy Hałcnów w rejonie ul. Orchidei. Projekt zakłada budowę urządzeń  rekreacyjno-sportowych w rejonie nowopowstałego chodnika łączącego przystanek autobusowy zlokalizowany przy ul. Wyzwolenia z Osiedlem przy ul. Orchidei. W skład zadania wchodzą: 6 ławek parkowych wraz z koszami na śmieci, stół do ping-ponga oraz pięć urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oznaczonych w załączniku od nr 1 do 5. Uzupełnienie brakującej części chodnika na długości ok. 60 m poprzez wysypanie drobnego grysu lub kory asfaltowej.

Lokalizacja

Działka 3195/67, Gmina Bielsko-Biała

Autor

Rafał Grasiak, telefon: 504096331

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

Urządzenie siłowni - ok. 25.000,00 zł

Stół do ping-ponga - ok. 5.000,00 zł

Ławki parkowe 6 szt. - ok. 12.000,00 zł

Nasadzenia zieleni, krzewy, kwiaty - ok. 10.000,00 zł

Przedłużenie chodnika poprzez utwardzenie brakującej części (ok. 60m grys lub kora asfaltowa) - ok. 22.000,00 zł

 

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!