Latający Uniwersytet

Identyfikator: 12-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Kamienica przez Robert Pysz.

Streszczenie projektu

Kontynuacja projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego Bielska-Białej w roku 2016 (Identyfikator: 12-OBB003): organizacja na terenie osiedla Kamienica multimedialnych zajęć popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy, prowadzonych przez naukowców z różnych uczelni. Projekt realizowany we współpracy z Domem Kultury w Kamienicy, a także Zespołem Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym oraz przedszkolami.

Opis projektu

Popularyzowanie wiedzy naukowej w przestrzeni pozauniwersyteckiej cieszy się w Polsce niesłabnącym od lat zainteresowaniem społecznym, czego przykładem są różne festiwale nauki, małe uniwersytety (adresowane do dzieci w różnym wieku) czy uniwersytety trzeciego wieku (adresowane do seniorów). Projekty te pozwalają nie tylko na edukację w każdym wieku, ale przybliżają również wszystkim zainteresowanym wiedzę z zakresu np. medycyny, prawa, zaawansowanych technologii, ekonomii, kultury czy sztuki – co w bardzo szybko zmieniającym się współczesnym świecie odgrywa ważną rolę w budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.
Projekt „Latający Uniwersytet” rozpoczął swoją działalność w ramach budżetu obywatelskiego Bielska-Białej w roku 2016 (Identyfikator: 12-OBB003) i do chwili obecnej (kwiecień-czerwiec 2016) zrealizowanych zostało z powodzeniem już 6 z 15 zaplanowanych zajęć.
W roku 2017 działania w ramach projektu mają umożliwić mieszkańcom Kamienicy (ale także innym zainteresowanym obywatelom naszego miasta) udział w multimedialnych zajęciach popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy. Planowanych jest łącznie 15 spotkań (każde 60-90 minut) organizowanych na terenie osiedla – we współpracy z Domem Kultury w Kamienicy, a także Zespołem Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym oraz przedszkolami. Zajęcia poprowadzą naukowcy z różnych uczelni.

Lokalizacja

Wynajem sali na potrzeby realizacji projektu (wybrane zajęcia): Dom Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125 43-300 Bielsko-Biała

Autor

Robert Pysz, telefon: 512276415

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 5 500,00 zł

Części składowe zadania

  1. Wynagrodzenie dla prowadzących wykłady naukowców (15x200zł brutto) - 3.000 zł
  2. Przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych - 1.000 zł
  3. Wynajem sali w DK Kamienica - 1.500 zł

Uwagi

Podmiot współpracujący (wynajem sali): Dom Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125, 43-300 Bielsko-Biała

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!