Aktywni w każdym wieku

Identyfikator: 13-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Karpackie przez Antoni Kruczek.

Streszczenie projektu

Celem programu jest stworzenie szerokiej oferty dla mieszkańców , poprawę poziomu życia osób starszych-mieszkańców osiedla Karpackiego poprzez aktywność społeczną tych osób. Proponowane wykłady i warsztaty mogą stać się pierwszym krokiem do zmiany perspektywy, lepszego radzenia sobie ze zmianami i nowymi wyzwaniami oraz pozwolą dostrzec korzyści, jakie mogą z nich płynąć Udział w programie stwarza okazję do spotkań różnych grup mieszkańców dzieci , młodzież , dorośli. Pozwoli na zmianę sposobu wykorzystania wolnego czasu.                                                                                                    

Program umożliwi mieszkańców osiedla Karpackiego udział w różnych formach aktywności dostosowanej do ich wieku i stanu zdrowia (zajęcia gimnastyczne, zajęcia taneczne, komputerowe, artystyczne, teatralne, zajęcia z psychologiem, kosmetyczką czy dietetykiem,  którzy przekażą wskazówki jak zdrowo się odżywiać, zapoznają uczestników jak dbać o zdrowie i dobre samopoczucie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Programem planuje się objąć dzieci i młodzież proponując udział w zajęciach tanecznych , artystycznych i teatralnych

Opis projektu

Program umożliwi mieszkańcom osiedla Karpackiego udział w różnych formach aktywności dostosowanej do ich wieku i stanu zdrowia (zajęcia gimnastyczne, zajęcia taneczne, komputerowe, artystyczne, zajęcia z kosmetyczką, zajęcia z psychologiem czy dietetykiem, którzy przekażą wskazówki jak zdrowo się odżywiać, zapoznają uczestników jak dbać o zdrowie i dobre samopoczucie zarówno fizyczne jak i psychiczne.

Prowadzone wykłady dostarczą niezbędnej wiedzy, dotyczącej posługiwania się komputerem jak i dbania o dobrą kondycję.

Celem programu jest stworzenie szerokiej oferty dla mieszkańców , poprawę poziomu ich życia  poprzez aktywność społeczną.

Program ten pozwoli również na zwiększenie aktywności osób po 50 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Umożliwi nawiązanie nowych kontaktów i zmieni sposób spędzania wolnego czasu.                                                                                                                                                    

W efekcie tego pozostają zaspokojone takie potrzeby jak                                                                        

 • potrzeba samokształcenia,                                                                                                                                                                                                           
 • potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności,                                                                                                       
 • potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa,
 • potrzeba wypełnienia wolnego czasu,                                                                                                         
 • potrzeba utrzymywania więzi towarzyskich,                                                                                               
 • potrzeba stymulacji psychicznej i fizycznej,

 

Ponadto w program proponuje się włączyć dzieci i młodzież osiedla.        

 

Dla tej grupy przewiduje się organizację dodatkowych  zajęć  :                                             

 • Taniec towarzyski zajęcia w grupie do 16 osób, proponowana ilość zajęć  -  15 czas jednego zajęcia   90 min
 • Ja też potrafię  -  zajęcia artystyczne planuje się przeprowadzenie 16 zajęć po 90 min dla grupy 15 osobowej
 • Zajęcia teatralne - dopuszcza się udział młodzieży w zajęciach.

 

Zakłada się, że w programie udział weźmie ok. 300 osób uczestniczących w różnych formach aktywności                                                                      

 Dzięki uczestnictwu w programie mieszkańcy będą korzystać z zajęć które, są szczególnie istotne dla nich.

♦   KOMPUTER SZANSĄ DLA OSÓB 50+                   

samokształcenie połączone z nauką obsługi komputera 

W ramach podstawowej obsługi komputera przewiduje się zajęcia z

użytkowania komputerów, przetwarzanie tekstów , zarządzanie plikami, przeglądanie stron internetowych, płatności i zakupy przez internet, obsługa poczty

Celem zajęć jest zwiększanie umiejętności osób starszych w zakresie obsługi komputera, a także zachęcanie seniorów do korzystania z internetu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w postaci książki.

W ramach realizacji zadania zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach do 10 osób, 16 zajęć po 120 min - 64 godz.

W  ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Gimnastyka dla seniorów jest stworzona dla osób, które chcą utrzymać ciało w należytej kondycji fizycznej i psychicznej i jak najdłużej cieszyć się zdrowiem.

Celem zajęć jest nie tylko poprawa kondycji, wzmocnienie kręgosłupa czy poprawa krążenia, ale przede wszystkim uzyskanie lepszego samopoczucia poprzez aktywne spędzenie czasu w miłym towarzystwie.

W dzisiejszym świecie coraz więcej osób starszych  czuje się osamotnionych – na tych zajęciach ma możliwość poznania ciekawych ludzi w podobnym wieku, którzy także chcieliby jak najdłużej cieszyć się dobrą sprawnością zarówno fizyczna jak i psychiczną.

Zajęcia będą prowadzone przy muzyce  o tempie pozwalającym na spokojne wykonywanie ćwiczeń. Zawierają one elementy pilatesu, z uwzględnieniu wieku ćwiczących  sprawności fizycznej i indywidualnych potrzeb. Pilates to ćwiczenia psychofizyczne.

Umysł osoby ćwiczącej jest zaangażowany we wspomaganie pracy mięśni, dzięki czemu uzyskujemy lepsze rezultaty.

Planuje się prowadzenie zajęć w dwóch grupach do 20 osób, 28 tygodni po 120 min - 84 godz

TANCZYĆ KAŻDY MOŻE       

Dla seniora „terapia tańcem” ma istotne znaczenie. Dzięki niej uczestnik zajęć podtrzymuje sprawność fizyczną, jest pobudzony do dalszej aktywności ruchowej, zaspokaja potrzeby psychiczne i fizyczne, a także odrywa się od codziennej rzeczywistości, gdyż w przyjemny sposób relaksuje się oraz ma okazję do integracji z drugim człowiekiem. Udział mieszkańców w zajęciach tanecznych pozwala na wiarę we własne siły i dostarcza wiele satysfakcji życiowej.

Proponowana ilość zajęć 15  x  90 min w  2 grupach do  16 osób.  Zajęcia w dwóch grupach - dla dorosłych i młodzieży.

JA TEŻ POTRAFIĘ

Zajęcia z gliną, bibułą, wełną, papierem  odkrywają i rozwijają różne  talenty. 
Ugniatanie gliny, masy,  lepienie rozwija aktywność, kształtuje wyobraźnię artystyczną, wrażliwość estetyczną i zdolności manualne. Zmusza uczestników nie tylko do wysiłku fizycznego ale także umysłowego, gdyż same muszą wymyślić i podjąć decyzje co zrobić z  kawałkiem gliny, masy, bibuły, wełny , papieru który trzymają w ręku.

Zajęcia maja właściwości terapeutyczne, na wiele osób działają uspakajająco, dają możliwość "wyżycia się" w tworzywie. Rozwijają cierpliwość i uczą pracy w grupie. Pozwalają uwierzyć we własne możliwości i zdolności.

Decupage ; technika zdobnicza polegająca na naklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru  (praktycznie każda powierzchnia    drewno, metal, szkło, tkanina,  wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. Przedmioty do ozdabiania: pudełka, skrzynki, świeczniki, doniczki, ramki do zdjęć, albumy, ceramika.

- motywy do nanoszenia na przedmioty wycięte lub wyrwane z serwetek papierowych, ozdobnego papieru, gazet i magazynów, wydruków komputerowych.                                                                                                                              

Wiklina papierowa to tworzenie z papieru koszyczków, pudełek, dzbanków, ptaszków , które są pokrywane  farbami lub lakierami.

Ceramika -  na warsztatach ceramicznych dorośli i dzieci naucza się ręcznego formowania gliny oraz pracy na  kole garncarskim. Uczestnicy będą lepić przeróżne przedmioty, wykorzystując podstawowe techniki: plastra, wałeczków i bryły. - powstaną figurki, naczynia, ozdoby, prace związane ze świętami i wszystko to, co ciekawego sobie wymyślą.

Cel główny:                                                                                                                               

Rozwijanie postaw twórczych, wyobraźni oraz ciekawości poznawania świata poprzez realizacje własnych pomysłów w pracach z gliny, ceramiki i drewna, bibuły                          

Cele szczegółowe:                                                                                                                                                                                                                

Rozbudzanie samoistnej aktywności.

Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej,                         

Umiejętność organizacji samodzielnej pracy                                                                          

Czerpanie inspiracji z muzyki i obrazów;

Planuje się przeprowadzenie 16  zajęć po 120 min dla  grupy 15 osobowej - dorośli; 16 zajęć po 90 min dla grupy 10 osobowej - młodzież.

ŻYJĘ ZDROWO

Celem jest podniesienie wiedzy nt. zdrowej diety i umiejętności zdrowego odżywiania się w  starszym wieku.

W ramach zajęć z dietetykiem mowa będzie o korzyściach płynących ze stosowania racjonalnej  diety.

Warsztaty są miejscem eksperymentów z nowymi potrawami pomagającymi utrzymać  zdrowie w doskonałej formie

Co tydzień czeka niespodzianka w postaci Dietetycznego smakołyku, który przygotowują sami uczestnicy. Spotkania są również okazją do podzielenia się doświadczeniami w przyrządzaniu smacznych, lekkostrawnych potraw,

W toku kursu prezentowane będą gotowe rozwiązania i przykłady, jak układać jadłospisy zgodnie z zaleceniami żywieniowymi oraz w wybranych jednostkach chorobowych.

Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie potrafił:                                                                       

 • komponować posiłki zgodnie z zaleceniami żywieniowymi                                                          
 • układać jadłospisy w wybranych jednostkach chorobowych                                                        
 • analizować nawyki żywieniowe

Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach po 12 osób i obejmować będą 10 zajęć  - 120 min tygodniowo -  40 godz.

ŻYJĘ BEZ STRESU

Okres późnej dorosłości i starości przynosi wiele nowych wyzwań. Utrata zdrowia, witalności czy atrakcyjności, pracy, niekiedy prestiżu zawodowego, samotność, konfrontacja z własną śmiertelnością i odchodzeniem bliskich czy przyjaciół – to najczęściej wymieniane sytuacje krytyczne charakterystyczne dla tego etapu w życiu. Bierność i brak celów życiowych nadających sens życia utrudniają sytuację i powodują, że trudniej jest się nam pogodzić ze zmianami w najbliższym otoczeniu.

Podczas tych zajęć prezentowane będą zagadnienia dotyczące ;

 • negocjacji i rozwiązywania konfliktów mowy ciała i jej wpływu na zrozumiałość wysyłanych komunikatów,
 • monologu wewnętrznego , czyli tego co sami o sobie sądzimy, i jak to wpływa na nasze zachowanie,
 • asertywności, czyli łagodnej lecz stanowczej obrony swego terytorium poszanowania granic innych osób

Dlatego osobom starszym proponujemy warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stratą i stresem, realizowania marzeń i celów, rozwiązywania konfliktów i komunikacji międzypokoleniowej  

Wierzymy, że proponowane wykłady i warsztaty mogą stać się pierwszym krokiem do zmiany perspektywy, lepszego radzenia sobie ze zmianami i wyzwaniami oraz do dostrzegania korzyści, jakie mogą z nich płynąć

Podczas zajęć można się będzie dowiedzieć, jak wywierać pozytywne pierwsze wrażenie oraz jak rozpoznać u rozmówcy sygnały kłamstwa , zdenerwowania itp.

Do najciekawszych należy ćwiczenie z użyciem kamery, kiedy każdy może się zaprezentować, co zostaje nagrane, a następnie odtworzone. Będą mogli się zobaczyć

 własne oczy gesty, uśmiech i mimikę. Mają więc okazję nie tylko zdobyć wiedzę na temat świadomego kreowania swojego wizerunku- mogą dowiedzieć się czegoś nowego i ważnego o sobie.

Zajęcia prowadzone będą dla grupy 20 osób , proponowana ilość zajęć 10 , czas trwania 90 min - 15 godz.

WARSZTATY TEATRALNE

Celem warsztatów „ Scena 5„ jest stworzenie okazji do spotkań wszystkich tych , którzy chcą poprzez twórcza zabawę spróbować sił na scenie. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w przełamaniu  bariery wstydu, tremy i nieśmiałości.  Specjalnie dobrane ćwiczenia z ruchu , emisji głosu, tworzenie etiud i scenek , interpretacja tekstu, indywidualna praca nad rolą i kreacją postaci, pozwolą na stworzenie spektaklu, który zostanie zaprezentowany mieszkańcom.

Uczestnicy warsztatów będą z wizytą w teatrze podczas próby teatralnej, spotkają się z reżyserem teatru.

Warsztaty teatralne  prowadzone będą dla grupy ok. 15-20 osób, 28 tyg. x 120 min    - 56 godz.

CHCĘ BYĆ PIĘKNA

Uczestnicy spotkań zapoznają się z tematami jak dbać o własna skórę, dłonie.

Prowadząca przekaże jak można samemu zrobić  piling  ciała czy  twarzy, pokaże ruchy pilingujace. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy uczyć się będą drenażu limfatycznego nóg czyli jak sprawić aby nogi były lekkie bez obrzęków i wiele innych czynności.

Planujemy organizację 10 spotkań  90 min grupa 20 osób - 15  godz.

SPODZIEWANY EFEKT

Po zakończeniu projektu spodziewanym efektem na naszym osiedlu będzie większy udział i zaangażowanie mieszkańców i osób starszych w dbanie o swoje zdrowie i aktywność fizyczną, dostęp do zajęć ruchowych oraz większa świadomość i wiedza tej grupy społeczeństwa dotycząca zdrowego trybu życia oraz aktywności ruchowej jako elementu profilaktyki chorób, zwłaszcza cywilizacyjnych. Zwiększy się jej udział w życiu publicznym osiedla.

Zmiana nawyków spędzenia wolnego czasu dzieci i młodzieży a także osób starszych.                                    

Liczymy na to, że po zajęciach powstawać będą inne grupy które będą proponować również inne formy aktywizacji mieszkańców w wieku powyżej 50 lat. Duże znaczenie  ma fakt, że w zajęciach komputerowych udział będzie brała młodzież gimnazjalna. Z naszych doświadczeń takie prowadzenie zajęć jest bardzo wskazane w budowaniu pozytywnych relacji osoba starsza – młodzież. Wolontariusze mają poczucie bycia potrzebnymi, zaangażowanie młodszego pokolenia sprzyjają rozwojowi umiejętności społecznych młodych ludzi. Objęcie  programem dzieci i młodzieży pozwoli na zacieśnienie więzi międzypokoleniowej.   

Czas trwania projektu: 15.01.2017 – 10.12.2017

Program realizowany będzie w siedzibie Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Karpackiego ul. Matusiaka 1,  który posiada odpowiednie zaplecze ,gdzie prowadzone były podobne zajęcia  dla mieszkańców. Lokal posiada pow. 102 m² w tym kuchnia z pełnym wyposażeniem, duża sale do zajęć ze stolikami , krzesłami na 70 osób, dwie łazienki. W lokalu jest zaplecze magazynowe i biuro.

Podczas niektórych zajęć instruktorom prowadzącym zajęcia pomagać będzie młodzież z Gimnazjum nr 8 w ramach wolontariatu

Lokalizacja

ul.Matusiaka 1, siedziba SMOK, Bielsko-Biała

Autor

Antoni Kruczek, telefon: 604464674, adres e-mail: a.kruczek@wp.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 54 150,00 zł

Części składowe zadania

1. Zajęcia komputerowe

   16 zajęć x 120 min x 2 grupy -   64 godz.  - 7.680,00 zł

    karta pamięci - 200,00 zł

2. W zdrowym ciele  zdrowy duch  -  gimnastyka 

   28 tyg. x 90 min x 2 grupy  - 84  godz. - 6.048,00 zł

3. Tańczyć każdy może - tańce

               16 zajęć  x 90 min  -  24 godz. - 2.592,00 zł

młodzież  16 zajęć  x 90 min   -  24 godz. -  2.592,00 zł    

                  sprzęt nagłaśniający - 3.000,00 zł

4. Ja też potrafię - zajęcia „artystyczne”

   16 zajęć  x 120 min x 2 grupy - 64 godz. - 4.608,00 zł

    młodzież 16 zajęć x 90 min - 24 godz. - 1.720,00 zł

Materiały do zaj. plastycznych (papier, wełna,  farby , spękacz, serwetki, nożyczki, nożyki, farby akrylowe, lakier , kleje, karton, pędzle, mydło, tablica suchościeralna itp.) - 3.000,00 zł

5. Zajęcia dietetyczne                       

  10 zajęć  x 120 min  x 2 grupy - 40 godz. - 4.800,00 zł

   Produkty do zajęć z dietetykiem (art. mączne, olej,  dżem, naczynia itp.) - 600,00 zł

6. Zajęcia z psychologiem

    10 zajęć  x  90 min - 15 godz. - 1.800,00 zł

7. Płace koordynatora projektu i sprzątania lokalu

- 8 tygodni - 6.000,00 zł                           

8. Zajęcia kosmetyczne

           10 zajęć x 90 min - 15 godz. - 1.529,00 zł

            materiały do zajęć - 325,00 zł

9. Warsztaty teatralne

             28 tyg. x 120 min -  56 godz. - 6.048,00 zł

             materiały dekoracyjne, udział w spektaklu teatralnym - 1.600,0 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!