Monitoring nowego placu zabaw - siłowni plenerowej na Os. Mieszka I.Bezpieczne Dzieciaki, Bezpieczne Mienie.

Identyfikator: 19-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Mieszka I przez Przemysław Olek.

Streszczenie projektu

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego obsługiwanego przez Straż Miejską o teren obejmujący nowy plac zabaw na Osiedlu Mieszka I oraz okoliczne ciągi piesze, w tym otoczenie bloku nr Piastowska 46 wraz z przejściem dla pieszych.

Lokalizacja

Teren placu zabaw - siłowni plenerowej w sąsiedztwie bloku ul. Piastowska 42 i budynku Kuratorium Oświaty ul. Piastowska 44 (lokalizacja zaakceptowana przez Wnioskodawcę po weryfikacji projektu)

Autor

Przemysław Olek

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Uwagi

Wnioskodawca pismem z dnia 07.09.2016 ., wyraził zgodę na ograniczenie zakresu projektu do jednej kamery, umiejscowionej w sposób pozwalający na objęcie monitoringiem miejskim jak największego obszaru placu zabaw – sfery aktywności na Osiedlu Mieszka I oraz jego bezpośredniego otoczenia. 

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!