Doposażenie OSP w Bielsku-Białej Straconce w sprzęt i środki ochrony osobistej strażaka do prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków klęsk żywiołowych

Identyfikator: 26-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Straconka przez Tomasz Otrząsek.

Streszczenie projektu

Doposażenie OSP Bielsko-Biała Straconka w środki do prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków klęsk żywiołowych, a szczególnie powodzi i pożarów poprzez zakup sprzętu i środków ochrony osobistej strażaka pozwoli na skuteczne usuwanie skutków powodzi, a także udzielenie pomocy większej liczbie poszkodowanych w krótszym czasie. Spowoduje także bardziej efektywne wykorzystanie w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych zasobów osobowych jednostki OSP liczących 39 uprawnionych do działań ratowniczych druhen i druhów. Organizowane punkty czerpania wody ze zbiorników naturalnych i cieków w przypadku pożarów znaczenie poprawią możliwości zaopatrzenia wodnego w czasie akcji. Doposażenie jednostki OSP Straconka we wskazany sprzęt i środki ochrony osobistej strażaka znacznie zwiększy wartość bojową OSP i możliwości prowadzenia działań   ratowniczych, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Straconka oraz zmniejszenie strat w mieniu mieszkańców oraz instytucji na terenie Straconki.

Opis projektu

Doposażenie OSP Bielsko-Biała Straconka w środki do prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków klęsk żywiołowych i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, a szczególnie powodzi i pożarów poprzez zakup następującego sprzętu i środków ochrony osobistej strażaka: przyczepa dwuosiowa o ładowności do 750 kg ze stelażem i plandeką, motopompa szlamowa o wydajności min.2000 l/min - 2 szt., pompa szlamowa  elektryczna zatapialna o wydajności min 400 l/min - 1 szt., motopompa pływająca o wydajności min. 2000 l/min - 1 szt., agregat prądotwórczy jednofazowy o mocy min. 3 kW - 1 szt., kamizelka ratunkowa (kapok) - 2 szt., koło ratunkowe - 1 szt., kołowrót ratowniczy 100 mb - 1 szt., buty wodery - 5 par., rękawice wodoodporne- 5 par, peleryna straż - 5 szt., pływak do smoka ssawnego - 2 szt., pachołki drogowe składane - 6 szt., linka ratownicza 30 m - 2 szt., wąż ssawny 110 - 8 m - 2 szt., smok ssawny prosty 110-2 szt., smok ssawny kątowy 110-2 szt., waż tłoczny W 110-4 szt., wąż tłoczny W 75 - 6 szt., naświetlacz LED 100 W - 2 szt. stojak halogenowy z belką - 1 szt., przełącznik 110/75 - 2 szt., przedłużacz 50 m - 1 szt., dyski sygnalizacyjne LED - 1 komplet, zestaw do prac na głębokościach - 1  szt.. Na terenie osiedla Straconka w przypadku obfitych opadów deszczu woda spływająca ze stoków górskich oraz występująca z koryt potoków powoduje liczne zalania budynków. Przy obecnym wyposażeniu jednostki OSP Straconka usuwanie skutków zadań i podtopień budynków wymaga dłuższego okresu czasu. Ponadto na terenie osiedla Straconka istnieje możliwość czerpania wody do celów gaśniczych z cieków wodnych. Wyżej wymieniony sprzęt pozwoli na skuteczne usuwanie skutków powodzi, a także  udzielenie  pomocy  większej  liczbie poszkodowanych w krótszym  czasie.  Spowoduje także bardziej efektywne wykorzystanie w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych zasobów osobowych jednostki OSP liczących 39 uprawnionych do działań ratowniczych druhen i druhów. Organizowane punkty czerpania wody ze zbiorników naturalnych i cieków w przypadku pożarów znaczenie poprawią możliwości zaopatrzenia wodnego w czasie akcji. Doposażenie jednostki OSP Straconka we wskazany sprzęt i środki ochrony osobistej strażaka znacznie zwiększy wartość bojową OSP i możliwości prowadzenia działań ratowniczych, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Straconka oraz zmniejszenie strat w mieniu mieszkańców oraz instytucji na terenie Straconki. Nadmienić należy, iż sprawy ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej należą do zadań własnych gminy, której zadaniem jest również wyposażenie i umundurowanie oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Lokalizacja

Bielsko-Biała, ul. Górska 129

Autor

Tomasz Otrząsek, adres e-mail: tomasz.otrzasek@poczta.fm

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Przyczepa dwuosiowa: DMC 750 kg o wym. przestrzeni ładunkowej min. Dł. 300 cm, szer. 150 cm., wys. Burty. 35 cm. ze stelażem - h 120 cm, plandeką, kołem zapasowym i wspornikiem koła zapasowego - 10.000 zł
 2. Motopompa szlamowa o wydajności min.2000 l/min - 2 szt., np. Subaru PTX 401 T - 25.000 zł
 3. Pompa szlamowa elektryczna zatapialna o wydajności min. 400 l/min. - 220V - 1 szt. - 3.500 zł
 4. Motopompa pływająca o wydajności min. 2000 l/min - 1 szt. np. MAMUT - 10.500 zł
 5. Agregat prądotwórczy jednofazowy o mocy min. 3 kW - 1 szt. - 4.500 zł
 6. Kamizelka ratunkowa (kapok) - 2 szt. - 600 zł
 7. Koło ratunkowe - 1 szt. - 250 zł
 8. Kołowrót ratowniczy 100 mb - 1 szt. - 340 zł
 9. Buty wodery - 5 par - 750 zł
 10. Rękawice wodoodporne - 5 par - 800 zł
 11. Peleryna straż - 5 szt. - 900 zł
 12. Pływak do smoka ssawnego - 2 szt. - 300 zł
 13. Pachołki drogowe składane - 6 szt. - 720 zł
 14. Linka ratownicza 30 m - 2 szt. - 540 zł
 15. Wąż ssawny 110 8 m - 2 szt. - 1.700 zł
 16. Smok ssawny 110 prosty - 2 szt. - 1.150 zł
 17. Smok ssawny 110 kątowy - 2 szt. - 1.150 zł
 18. Wąż tłoczny W 110 - 4 szt. - 2.120 zł
 19. Wąż tłoczny W 75 - 6 szt. - 1.560 zł
 20. Przedłużacz 50 m - 1 szt. - 400 zł
 21. Naświetlacz LED 100 W - 2 szt. - 1.000 zł
 22. Stojak halogenowy (maszt) - 1 szt. - 400 zł
 23. Przełącznik 110/75 - 2 szt. - 140 zł
 24. Dyski sygnalizacyjne LED - 1 komplet - 680 zł
 25. Zestaw do prac na głębokościach - 1 szt.: szelki bezpieczeństwa P 40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL, urządzenie samohamowne CR 200 z liną 10 m, zaczep dwupunktowy AT 300 + 3 x AZ011, statyw bezpieczeństwa TM 9, urządzenie podnosząco-opuszczające RUP 502 z liną 20 m, skrzynka transportowa AX 322 cm lub worek transportowy, worek transportowy na statyw TM 9, bloczek PL 101 - 6.000

 

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!