Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Twórczej w Bielsku-Białej

Identyfikator: 28-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wapienica przez Honorata Flisowska .

Streszczenie projektu

Zadanie obejmuje: remont będącego w złym stanie technicznym dojazdu do budynku i placu manewrowego budynku przy ul. Twórczej 28C oraz altany śmietnikowej. Remont zakresem obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych, rozebranie i wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie kostki brukowej, wielobarwnej, grubości 8 cm, wraz z wymianą krawężników na powierzchni około 420m2. Zakres prac obejmuje również koszt wywozu materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione, a niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące.

Lokalizacja

Teren zapewniający dojazd do budynku przy ul. Twórczej 28C na PRG 151/20 obręb Wapienica.

Autor

Honorata Flisowska , adres e-mail: fliski@wp.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!