"Bezpieczna szkoła - bezpieczne boisko"

Identyfikator: 29-OBB004. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wojska Polskiego przez Ryszard Kanik.

Streszczenie projektu

Projekt zakłada modernizację terenu przy SP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację terenu przy SP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2. Powstanie utwardzone boisko do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, dwa ognie i badminton, które będzie służyć nie tylko uczniom, ale stanie się miejscem ogólnodostępnym dla całej społeczności lokalnej. Będzie to miejsce, gdzie przede wszystkim popołudniami oraz w weekendy dzieci wspólnie z rodzicami mogą aktywnie spędzać czas wolny. Sprzyjać to będzie zacieśnianiu więzi rodzinnych, nawiązywaniu bliższych relacji sąsiedzkich, a szkoła stanie się miejscem przyjaznym dla całej społeczności lokalnej nie tylko w godzinach lekcyjnych, ale również przez cały dzień, a także w weekendy. 

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 

Autor

Ryszard Kanik, telefon: 694460775, adres e-mail: kanik@konto.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Budowa wraz z utwardzeniem nawierzchni boiska
  • Zakup i montaż elementów wielofunkcyjnych do gier i zabaw (słupki, siatka, dwa kosze z wysięgnikami)
  • Zakup dwóch ławek i kosza na śmieci

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!