Osiedlowy Klub Seniora

Identyfikator: 29-OBB005. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wojska Polskiego przez Elżbieta Rosińska.

Streszczenie projektu

Osiedlowy Klub to miejsce, w którym nie tylko można spotkać się z sąsiadami i ciekawie spędzić czas. To miejsce gdzie można rozwijać swoje pasje i zainteresowania na które wcześniej trudno było znaleźć wolną chwilę. Użytkownikami klubu mają być przede wszystkim seniorzy, których jest coraz więcej zarówno w naszym społeczeństwie jak i na naszym Osiedlu.

Opis projektu

Osiedlowy Klub to miejsce, w którym nie tylko można spotkać się z sąsiadami i ciekawie spędzić czas. To miejsce gdzie można rozwijać swoje pasje i zainteresowania na które wcześniej trudno było znaleźć wolną chwilę. Użytkownikami klubu mają być przede wszystkim seniorzy, których jest coraz więcej zarówno w naszym społeczeństwie jak i na naszym Osiedlu. Co jednak nie znaczy, że nie mogą oni zaprosić na interesujące spotkanie swoich przyjaciół mieszkających „po sąsiedzku” lub członków rodziny a szczególnie wnuków. Klub przede wszystkim powinien łączyć ludzi a nie dzielić. Powinien zachęcić do wyjścia z domu i do wzięcie udziału w różnych formach aktywności dostosowanej do ich wieku i kondycji fizycznej. Zajęcia ruchowe (gimnastyczne ewentualnie taneczne) pod okiem doświadczonych instruktorów pozwolą zadbać o własne zdrowie a warsztaty plastyczne nie tylko dostarczą ćwiczeń manualnych ale przede wszystkim pozwolą ujawnić i rozwinąć zdolności artystyczne. Dzięki kursom komputerowym, seniorzy będą mieli szansę zdobyć wiedzę, która pozwoli im korzystać z dostępu do szeroko pojętej informacji i wiedzy za pośrednictwem internetu – a przede wszystkim pozwoli nawiązać porozumienie z młodszym pokoleniem poruszającym się bardzo swobodnie w wirtualnym świecie. Będzie też okazją do rozwinięcia i poszerzenia działalności Grupy Teatralnej „Senior i TY”, która z powodzeniem działa już od jakiegoś czasu. Projekt zakłada również udział w prelekcjach tematycznych, które pozwolą np. poznać historię naszego miasta i jego okolic lub posłuchać opowieści podróżników itp. Na innym wykładzie kosmetyczka,fryzjerka podpowie jak dbać o urodę a dietetyk czy inny specjalista doradzi jak „walczyć” ze swymi problemami” by móc się cieszyć życiem.. Tematyka prelekcji oraz zajęć winna wynikać z propozycji uczestników i ich zainteresowań, dlatego w projekcie zakłada się jej „elastyczny” dobór. Sądzę, że dobrym pomysłem byłoby nawiązanie współpracy z którymś z pobliskich domów kultury, ponieważ wówczas można by było wiele inicjatyw realizować wspólnie.

Projekt mógłby być realizowany w okresie od 01.02.2016 r do 01.12.2016 r w pawilonie handlowym przy ul. Stawowej 29 - częściowo w siedzibie Rady Osiedla, gdzie znajduje się pracownia komputerów oraz w pomieszczeniach użyczonych lub udostępnionych przez SM „Strzecha” w których mogłyby odbywać się inne zajęcia.

Lokalizacja

Pomieszczenia pawilonu handlowego przy ul. Stawowej 29 w tym : pomieszczenia udostępnione lub użyczone przez SM Strzecha oraz pomieszczenia siedziba Rady Osiedla Wojska Polskiego.

Autor

Elżbieta Rosińska, telefon: 606714592, adres e-mail: ela.rosinska@wp.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!