Parking dla rodziców dzieci niepełnosprawnych przy Przedszkolu Integracyjnym nr 2 na Złotych Łanach

Identyfikator: 30-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Złote Łany przez Maria Giżycka.

Streszczenie projektu

W ramach projektu pragniemy utworzenia na terenie przylegającym do Przedszkola Integracyjnego nr 2 miejsc parkingowych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, przywożących i odbierających dzieci z Przedszkola. Rodzice niepełnosprawnych dzieci często są zmuszeni parkować w dużej odległości od Przedszkola i przenosić swoje dzieci na rękach. Do Przedszkola Integracyjnego nr 2 w przy ul. Łagodna 16 uczęszcza 80 dzieci w tym 20 dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, zapewnienie im bezpieczeństwa jest priorytetem zarówno pracowników Przedszkola jak i rodziców. Proponujemy, aby po godzinach pracy Przedszkola parking służył mieszkańcom Osiedla Złote Łany.

Opis projektu

W ramach projektu pragniemy utworzenia na terenie przylegającym do Przedszkola Integracyjnego Nr2 (działka nr 202/121 pow. ok.600m 2) miejsc parkingowych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, przywożących i odbierających dzieci z Przedszkola. Proponujemy aby po godzinach prac) Przedszkola parking służył mieszkańcom Osiedla Złote Lany. Obecnie maleńki parking znajdując) się na terenie Przedszkola jest bardzo niebezpieczny dla dowożonych busami niepełnosprawnych dzieci - w ramach przewozu zapewnianego przez gminę Bielsko-Biała oraz przywożonych prywatnymi samochodami przez rodziców. Rodzice niepełnosprawnych dzieci często są zmuszeni parkować w dużej odległości od Przedszkola i przenosić swoje dzieci na rękach. Miejsca parkingowe znacząco poprawiłyby poziom bezpieczeństwa na drodze do Przedszkola. Obecnie pieszy ciąg komunikacyjny często zastawiony jest przez samochody i busy dowożące do Przedszkola niepełnosprawne dzieci. Utrudnione tym samym jest bezpieczne korzystanie z przejścia dla pieszych (znajdującego się na wysokości wyjazdu z Przedszkola) przez niezwykle ruchliwą ulicę Łagodną. Do Przedszkola Integracyjnego nr 2 przy ul. Łagodna 16 uczęszcza 80 dzieci w tym 20 dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, zapewnienie im bezpieczeństwa jest priorytetem zarówno pracowników Przedszkola jak i rodziców.

Lokalizacja

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 202/121 obręb Lipnik, wzdłuż ulicy Łagodna, przed nieruchomością Łagodna 14, obok drogi dojazdowej do Przedszkola Integracyjnego nr 2

Autor

Maria Giżycka, adres e-mail: maria.bielsko@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Przygotowanie gruntu i wyasfaltowanie - 65.000,00 zł
  2. Wykonanie podjazdu - 5.000,00 zł
  3. Rezerwa - 1.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!