Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2018

8 listopada 2017

Publikujemy wyniki tegorocznego głosowania na Budżet Obywatelski 2018. Zestawienie zawiera oddzielnie głosy oddane na projekty ogólnomiejskie i na projekty osiedlowe oraz oznaczenie zwycięskich projektów. Przypominamy, że w bieżącej edycji kwota wygospodarowana na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2018 wynosi 4.5 mln zł.

Projekty ogólnomiejskie, budżet 1 500 000zł

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

Oddane głosy:

Rodzaj głosów Głosy ważne
Internetowe 5 625
Rodzaj głosówGłosy ważne
Bezpośrednie27 535
W sumie:33 160

Wyniki poszczególnych projektów ogólnomiejskich

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Ratują, szkolą się i integrują społeczność lokalną. Modernizacja 4 OSP Bielska-Białej poprzez wymianę lekkich samochodów pożarniczych w OSP: Komorowice Krakowskie, Komorowice Śląskie, i Stare Bielsko oraz remont sali i klatki schodowej OSP Straconka 500 000 zł 12 146
2 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, pl. M. Lutra 7 480 000 zł 8 086
3 "Zdrowy i prosty kręgosłup" - zakup bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży 242 490 zł 6 022
4 Lotniczy Plac Zabaw 217 000 zł 1 288
5 Park rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Stawowej 500 000 zł 936
6 Biblioteka na miarę XXI wieku - projekt o tym, dlaczego warto Książnicę Beskidzką, filię Lipnik zaopatrzyć w nowości wydawnicze, książki z dużą czcionką, audiobooki oraz sprzęt multimedialny i biurowy 20 000 zł 863
7 Budowa Parku Pamięci - Rewitalizacja Grobowca Rodziny Sennewaldt 90 000 zł 743
8 Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach 425 000 zł 525
9 Punkt poradnictwa ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i osób starszych 237 000 zł 509
10 Czyste powietrze i oszczędne ogrzewanie 500 000 zł 470
11 Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego na Błoniach oraz bezpłatne zajęcia dla uczniów nabywających uprawnienia do karty rowerowej 215 000 zł 438
12 Modernizacja terenu osiedla przy ul. Grażyny w Bielsku-Białej z budową ciągów pieszo-jezdnych oraz organizacją miejsc postojowych 452 000 zł 384
13 Kupa wstydu w naszym mieście - stworzenie systemu sprzątania psich nieczystości 139 000 zł 212
14 Remont drogi dojazdowej oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława 495 000 zł 178
15 Remont ulicy Krzywoustego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza, na długości bloków Krzywoustego 12 i 9 340 000 zł 131
16 Remont drogi dojazdowej i chodników w rejonie szkoły i osiedla przy ul. Mieszka I w Bielsku-Białej 190 000 zł 99
17 Organizacja wykładów i warsztatów w ramach konferencji dla rodziców i wychowawców z cyklu "Wychowywać i uczyć" – wychowanie to zadanie 7 500 zł 77
18 Zakup zeskoku do skoku wzwyż dla bielskiego Orlika 6 000 zł 53

Projekt zakwalifikowany

Projekt odrzucony

Suma niewykorzystanych środków: 60 510 zł

Wyniki głosowania na projekty ogólnomiejskie uwzględniają zasadę, która wynika z §4 ust. 9 pkt 6 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVII/504/2017 Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2017 r., która mówi, że w przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu na liście projektów ogólnomiejskich za rekomendowany do realizacji uznaje się kolejny, który jest do zrealizowania w kwocie jaka pozostała do dyspozycji, o ile uzyskał poparcie co najmniej 3% głosów ogółem ważnie oddanych na projekty ogólnomiejskie.

Projekty osiedlowe, budżet 3 000 000 zł

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze bardziej lokalnym, służące mieszkańcom określonego osiedla lub dzielnicy.

Głosowanie na projekty osiedlowe było prowadzone wyłącznie w Osiedlach, w których zostały zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane co najmniej 2 projekty. Natomiast w Osiedlach gdzie został zgłoszony tylko jeden pozytywnie zweryfikowany projekt lub łączna wartość projektów po weryfikacji nie przekracza kwoty 100 000 zł, głosowanie nie było przeprowadzane, a taki projekt lub projekty uznawane były za przyjęte do realizacji w 2018 roku. Stąd też w odniesieniu do niektórych Osiedli w rubrykach dotyczących ilości głosów znalazła się cyfra "0".

Oddane głosy:

Rodzaj głosówGłosy ważne
Internetowe6 975
Rodzaj głosówGłosy ważne
Bezpośrednie21 778
W sumie:28 753

Wyniki poszczególnych osiedli

Aleksandrowice, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 "Mały Modelarz" 100 000 zł 0
0

Beskidzkie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych 100 000 zł 716
2 Multimedialne Centrum Edukacyjne 100 000 zł 284
1000

Biała Krakowska, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Budowa placu zabaw dla dzieci "Biała Lipnicka" 100 000 zł 668
2 "Szachy i kije" - sprawny umysł w sprawnym ciele 44 000 zł 55
723

Biała Północ, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Zakup urządzeń rekreacyjnych 20 000 zł 0
2 Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 5 w Bielsku-Białej 80 000 zł 0
0

Biała Śródmieście, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Bielsku-Białej 100 000 zł 0
0

Biała Wschód, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Modernizacja Ogródka Jordanowskiego (ul. Wyzwolenia) 80 000 zł 402
2 Pracownia językowa 31 000 zł 346
3 Budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu nr 27, ul. Legionów 21 100 000 zł 60
808

Bielsko Południe, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 "Bezpieczne Osiedle Bielsko-Południe" - montaż oświetlenia przy chodnikach spacerowych 100 000 zł 382
2 Plac zabaw dla dzieci na skwerku przy ul. Widok 100 000 zł 233
615

Dolne Przedmieście, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 7 ul. Chopina 13 oraz wybrukowanie obejścia wokół Przedszkola 100 000 zł 570
2 Realizacja placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej 97 000 zł 162
732

Górne Przedmieście, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 "Więcej ruchu dla maluchów" - realizacja placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej 100 000 zł 1 636
2 Budowa Parku Pamięci - renowacja muru przyszłego parku 100 000 zł 162
1798

Grunwaldzkie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Modernizacja drogi dojazdowej do warsztatów Zespołu Szkół Ogrodniczych 100 000 zł 773
2 Zagospodarowanie i wyposażenie ogrodu przedszkolnego – placu zabaw dla dzieci z przedszkola nr 24 w Bielsku-Białej 100 000 zł 546
3 Rozbudowa placu zabaw 90 000 zł 197
1516

Hałcnów, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Zakup samochodu lekkiego-ratowniczego-gaśniczego 100 000 zł 3 559
2 Plac Zabaw "Orchidea" 100 000 zł 450
3 Bezpieczny Hałcnów 98 500 zł 248
4257

Kamienica, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Zakup lekkiego samochodu pożarniczego 100 000 zł 4 133
2 "Radosna Dzielnica" - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy domu kultury w Kamienicy 90 000 zł 567
3 Urokliwa Kamienica 100 000 zł 415
4 Latający Uniwersytet 5 500 zł 20
5135

Karpackie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 37 100 000 zł 0
0

Komorowice Krakowskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej zakończonej zeskokiem do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej 100 000 zł 0
0

Komorowice Śląskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej do 120m przy Gimnazjum nr 14 80 000 zł 325
2 Monitoring budynku OSP Komorowice Śląskie 10 000 zł 242
3 Rozbudowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 14 40 000 zł 70
637

Kopernika, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika 100 000 zł 0
0

Leszczyny, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Zawsze na ratunek - doposażenie jednostki OSP Leszczyny w środki i sprzęt pożarniczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń 100 000 zł 3 448
2 Przedszkolny plac zabaw dla Przedszkola nr 6 82 000 zł 318
3 Remont chodników na Osiedlu Leszczyny przy blokach ul. Żywiecka nr 119, 121a i 123 100 000 zł 64
3830

Lipnik, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Ciąg pieszy w centrum Lipnika 100 000 zł 0
0

Mieszka I, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Modernizacje terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I 100 000 zł 244
2 Remont traktów pieszych w rejonie budynków przy ul. Mieszka I w Bielsku-Białej 50 000 zł 46
290

Mikuszowice Krakowskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego dla Przedszkola, Szkoły i PKS "Barbara" 100 000 zł 409
2 Bezpieczeństwo przy Kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich 100 000 zł 242
651

Mikuszowice Śląskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Wyposażenie samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego dla OSP Mikuszowice Śląskie 75 000 zł 1 156
2 Miejsca parkingowe dla Osiedla 100 000 zł 427
1583

Piastowskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont drogi przy ul. Księcia Przemysława na Osiedlu Piastowskim 100 000 zł 190
2 Poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z boiska na osiedlu Piastowskim poprzez wykonanie nowego ogrodzenia 42 000 zł 28
218

Polskich Skrzydeł, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Modyfikacja sposobu zagospodarowania terenu w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Skrzydlewskiego na osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej 100 000 zł 0
0

Słoneczne, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gier Podwórkowych 100 000 zł 1 093
2 Psia Łączka 75 000 zł 87
3 Zagospodarowanie sąsiedzkiej przestrzeni integracyjnej - wykonanie alejki, montaż infrastruktury parkowej, rekreacyjnej i zabawowej 90 000 zł 30
1210

Stare Bielsko, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Odcinek ulicy Poligonowej - dojazd do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sarni Stok" w Bielsku-Białej 100 000 zł 713
2 Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe 100 000 zł 340
3 Przebudowa ogrodzenia i ścieżek na terenie Przedszkola nr 23 ul. Pod Grodziskiem 6 wraz z doposażeniem ogrodu w urządzenia sportowe 100 000 zł 313
4 Powstanie "Starobielskiej Orkiestry Dętej" oraz "Zespołu Mażoretek" 100 000 zł 92
1458

Straconka, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce: 1. Zielony Zakątek , 2. Przystanek dla Turysty 100 000 zł 0
0

Środmieście - Bielsko, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Mini boisko i poszerzenie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw Bolka i Lolka 93 000 zł 0
2 Popularyzacja sztuki filmowej - zakup filmów DVD do wypożyczania w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej 7 000 zł 0
0

Wapienica, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej 100 000 zł 564
2 Plac zabaw - kontynuacja projektu Fit-Park 100 000 zł 213
3 Remont drogi dojazdowej przy ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej 100 000 zł 57
834

Wojska Polskiego, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Skwer Marzeń 100 000 zł 489
2 Bajkowy Plac Zabaw 100 000 zł 352
841

Złote Łany, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Parking poniżej Szkoły Podstawowej nr 20 Os. Złote Łany 100 000 zł 356
2 Zakup książek i wyposażenia dla Filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany 17 000 zł 261
617

Projekt zakwalifikowany

Projekt odrzucony


Suma niewykorzystanych środków (z projektów osiedlowych i ogólnomiejskich): 115 510 zł

Głosy nieważne

 1. Błędny PESEL (na kartach do głosowania) - 1.324 głosy
 2. Brak danych osobowych (na kartach do głosowania) - 263 głosy
 3. Brak podpisu pod oświadczeniem (na kartach do głosowania) - 45 głosów
 4. Liczba głosów wielokrotnych (internetowych i z kart do głosowania) - 1.054 głosy

Łączna liczba głosów nieważnych - 2.686

Wpisano dane osobowe lecz brak oddanego głosu na karcie do głosowania - 22 karty

Struktura głosujących

Wiek głosujących (ogółem)

 • 16 - 29 lat (3973 osób, 10.24%)
 • 30 - 44 lat (11023 osób, 28.4%)
 • 45 - 59 lat (9990 osób, 25.74%)
 • 60 - 74 lat (9300 osób, 23.96%)
 • 75 i więcej lat (4524 osób, 11.66%)

Płeć głosujących (ogółem)

 • Kobiety (21743 osób, 56.02%)
 • Mężczyźni (17067 osób, 43.98%)

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
060708 09101112
13141516171819
20212223242526
27282930