Projekty ogólnomiejskie (18)

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

OBB007 • 452 000 zł Modernizacja terenu osiedla przy ul. Grażyny w Bielsku-Białej z budową ciągów pieszo-jezdnych oraz organizacją miejsc postojowych

Proponowany  projekt  obywatelski  zakłada wykonanie  podbudowy  pod  miejsca parkingowe  oraz wykonanie 50 miejsc parkingowych z kostki brukowej, w centrum miasta między ul. Michałowicza a ul. Grażyny. Jest to bardzo newralgiczne miejsce w naszym mieście, gdyż zlokalizowane są tu szkoła oraz specjalistyczny ośrodek zdrowia. Obecna architektura jest nie dostosowana do aktualnych potrzeb mieszkańców,  gdyż projektowana i wykonana była jeszcze w poprzednim wieku, kiedy to nie użytkowaliśmy takiej ilości aut. Obecnie bielszczanie chcą zaparkować auto, niejednokrotnie muszą łamać przepisy, czym stwarzają zagrożenie dla pieszych, w tym młodzieży uczęszczającej do szkoły, pacjentów specjalistycznej poradni zdrowia oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Niejednokrotnie przejazd jest tak wąski, że  problem z dojazdem   mają  śmieciarki,   stanowi to niebezpieczeństwo w przypadku konieczności interwencji Straży Pożarnej. Do zrealizowania celu tego projektu, wykorzystany zostanie teren przylegający do boiska szkolnego, obecnie zaniedbany i zniszczony przez wieloletni brak modernizacji. Stworzymy parking podniesie estetykę miasta, zapewni praktyczne wykorzystanie dostępnego terenu, i zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego, co jest priorytetem niniejszego projektu.

Lotniczy Plac Zabaw

OBB013 • 217 000 zł Lotniczy Plac Zabaw

Celem projektu jest budowa placu zabaw dla dzieci o tematyce lotniczej na jednym z najpiękniej położonych lotnisk w Polsce w Bielsko – Bialskich Aleksandrowicach. Plac zabaw ma przybrać formę edukacyjną, dzięki czemu nasze pociechy aktywnie i pożytecznie będą mogły spędzać czas na lotnisku. Chcemy aby przez ten projekt lotnisko stało się jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców Bielska – Białej i okolic, a jednocześnie promować nasze miasto oryginalnym placem zabaw umiejscowionym na jednym z najpiękniej położonych lotnisk w Polsce. Formuła placu ma nawiązywać do jego lokalizacji, czyli na placu mają znaleźć się takie elementy jak: kiwak helikopter, kiwak samolot, huśtawka gniazdo bociana, ławka samolot, wieża kontroli lotów ze zjeżdżalnią, tablica rysunkowa i mała architektura (ławki, kosze na śmieci). Największe urządzenie ma stanowić samolot oraz helikopter, wyposażony w elementy sprawnościowe, drabinki, rurę strażacką, siatki, zjeżdżalnię czy śmigło, które dzieci mogą rozkręcić korbką znajdującą się wewnątrz samolotu. Wśród wymienionych elementów odnajdą się więc zarówno starsze dzieci jak i najmłodsi. Uatrakcyjnijmy więc jedno z naszych ulubionych miejsc rekreacyjnych z myślą o nas i naszych pociechach, pomóżmy rozwijać wyobraźnie naszym dzieciom, pomóżmy rozwinąć naszemu miastu skrzydła i dajmy powód do satysfakcji mieszkańcom Bielska - Białej

OBB022 • 340 000 zł Remont ulicy Krzywoustego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza, na długości bloków Krzywoustego 12 i 9

Ulica Listopadowa na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Nad Potokiem jest w kiepskim stanie technicznym, a docelowo powinna stanowić pod względem przepustowości i jakości nawierzchni co najmniej równorzędną alternatywę dla obsługującej tą samą relację równoległej ulicy Wita Stwosza po przebudowie tej ostatniej, która będzie zrealizowana w 2017 roku. Druga z tych ulic ze względu na zlokalizowaną przy niej gęstą zabudowę wielomieszkaniową Osiedla Mieszka I powinna docelowo zachować bardziej lokalny i osiedlowy charakter niż ul. Listopadowa, co zresztą uwzględniono w projekcie przebudowy ulicy Wita Stwosza, projektując np. kilka wyniesionych tarcz skrzyżowań, spowalniających ruch. Ulica Listopadowa jest bardziej predestynowana do funkcji ulicy zbiorczej – po pierwsze ze względu na zdecydowanie mniej gęstą okoliczną zabudowę, a po drugie ze względu na obsługiwane podstawowe połączenie ulicy Piastowskiej z Osiedlem Sarni Stok, Centrum Handlowym SARNI STOK oraz z Zespołem Szkół przy ul. Filarowej. Autorom projektu wiadomo, że w planach jest remont ul. Listopadowej od ul. Piastowskiej do Grunwaldzkiej. Realizacja projektu stanowiłaby uzupełnienie tych planów drogowych. W związku z wyżej opisaną projektowaną przebudową ul. Wita Stwosza wskazaną inwestycją towarzyszącą (uzupełniającą) i sposobem na poprawę układu komunikacyjnego na Osiedlu Mieszka I byłby remont ul. Krzywoustego na wyżej wskazanym odcinku, nie remontowanym od ponad 20 lat (rozliczne ubytki i sfałdowania nawierzchni).

Projekty