Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, pl. M. Lutra 7

Identyfikator: OBB021. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Grażyna Lorek.

Streszczenie projektu

Celem projektu jest modernizacja boiska znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, pl. M. Lutra 7. Boisko szkolne, które jest przedmiotem tego projektu, posiada nieremontowaną od 40 lat nawierzchnię asfaltową, przestarzałe bramki i wymagające remontu szczątkowe trybuny. W ramach projektu pragniemy, aby powstało nowoczesne, wielofunkcyjne boisko spełniające współczesne standardy dostosowane do potrzeb szkoły, jednocześnie otwarte dla mieszkańców centrum Bielska-Białej. Jedynym, zlokalizowanym w tym rejonie dostępnym boiskiem jest obiekt zlokalizowany w Parku Słowackiego. Powstanie nowoczesnego ogólnodostępnego boiska przy naszej szkole odciąży ten obiekt.

Opis projektu

Celem projektu jest modernizacja boiska znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, pl. M. Lutra 7. SP2 jest szkołą publiczną, rejonową, nieodpłatną prowadzoną przez niepubliczny organ, tj. Towarzystwo Szkolne im. M. Reja w Bielsku-Białej. Uczy się w niej około 500 dzieci, zarówno z rejonu jak i z terenu całego miasta. Szkoła cieszy się dużą renomą z uwagi na wysoki poziom nauczania i przyjazną atmosferę. Boisko szkolne, które jest przedmiotem tego projektu, posiada nieremontowaną od 40 lat nawierzchnię asfaltową, przestarzałe bramki i wymagające remontu szczątkowe trybuny. Zdecydowanie nie odpowiada więc standardom współczesnych boisk szkolnych. SP2 duży nacisk w edukacji kładzie na wychowanie fizyczne i zajęcia sportowe. Remont boiska jest więc dla szkoły sprawą priorytetową. Niestety na pomoc finansową naszego organu prowadzącego nie możemy liczyć, gdyż jest on organizacją non-profit i środków takich nie posiada. W odróżnieniu zaś od szkół niepublicznych, pobierających od swoich uczniów opłaty wpisowe i miesięczne czesne. Szkoła nie uzyskuje dodatkowych funduszy, które mogłaby przeznaczyć na ten cel.

Ponadto reforma edukacji sprawia, iż w najbliższych dwóch latach ilość uczniów w SP2 znacząco wzrośnie, do niemalże 700.

Środki z dotacji oświatowej szkoła przeznacza na bieżące funkcjonowanie, drobne, niezbędne remonty, a z teraz w dobie reformy również na dostosowania klasopracowni.

W ramach projektu pragniemy, aby powstało nowoczesne, wielofunkcyjne boisko spełniające współczesne standardy dostosowane do potrzeb szkoły, jednocześnie otwarte dla mieszkańców centrum Bielska-Białej. Jedynym, zlokalizowanym w tym rejonie dostępnym boiskiem jest obiekt zlokalizowany w Parku Słowackiego. Jest on jednak mocno eksploatowany i pomimo naszych licznych prób skorzystania z niego podczas zajęć wychowania fizycznego, najczęściej było to niemożliwe. Powstanie nowoczesnego ogólnodostępnego obiektu przy naszej szkole odciąży ten zlokalizowany w Parku Słowackiego.

Lokalizacja

Boisko znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 2 TS im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej przy placu ks. Marcina Lutra 7 (zlokalizowane jest na części działek o nr 12/1, 1083 - załącznik do projektu).

Autor

Grażyna Lorek

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 480 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie 2,5 siatka do wys. 6,05 m - kalkulacja indywidualna. - 44 204,79 zł brutto
  2. Wykonanie boiska o powierzchni 528m2 z rozbiórką nawierzchni istniejącej asfaltowej, z wykonaniem podbudowy pod nową nawierzchnię z wtapianymi liniami- kalkulacja indywidualna - 270 334.80 zł brutto
  3. Wykonanie drenażu opaskowego (21,2m2+48,35m2) z wykonaniem odprowadzenia do istniejącej instalacji deszczowej wraz ze studniami - kalkulacja indywidualna - 29 012,21 zł brutto
  4. Dostawa i montaż wyposażenia boiska bramki, kosze, siatka ze słupkami - kalkulacja indywidualna - 23 881,08 zł brutto
  5. Dokumentacja projektowo-okosztorysowa do zamówienia publicznego - 46 924,50 zł brutto
  6. Obsługa inwestycji wraz przygotowaniem wniosku - 43 170,54 zł brutto

Uwagi

Kwota szacunkowa po weryfikacji: 480.000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty