Modernizacja terenu osiedla przy ul. Grażyny w Bielsku-Białej z budową ciągów pieszo-jezdnych oraz organizacją miejsc postojowych

Identyfikator: OBB007. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Anna Szczygielska-Spyra.

Streszczenie projektu

Proponowany  projekt  obywatelski  zakłada wykonanie  podbudowy  pod  miejsca parkingowe  oraz wykonanie 50 miejsc parkingowych z kostki brukowej, w centrum miasta między ul. Michałowicza a ul. Grażyny. Jest to bardzo newralgiczne miejsce w naszym mieście, gdyż zlokalizowane są tu szkoła oraz specjalistyczny ośrodek zdrowia. Obecna architektura jest nie dostosowana do aktualnych potrzeb mieszkańców,  gdyż projektowana i wykonana była jeszcze w poprzednim wieku, kiedy to nie użytkowaliśmy takiej ilości aut. Obecnie bielszczanie chcą zaparkować auto, niejednokrotnie muszą łamać przepisy, czym stwarzają zagrożenie dla pieszych, w tym młodzieży uczęszczającej do szkoły, pacjentów specjalistycznej poradni zdrowia oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Niejednokrotnie przejazd jest tak wąski, że  problem z dojazdem   mają  śmieciarki,   stanowi to niebezpieczeństwo w przypadku konieczności interwencji Straży Pożarnej. Do zrealizowania celu tego projektu, wykorzystany zostanie teren przylegający do boiska szkolnego, obecnie zaniedbany i zniszczony przez wieloletni brak modernizacji. Stworzymy parking podniesie estetykę miasta, zapewni praktyczne wykorzystanie dostępnego terenu, i zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego, co jest priorytetem niniejszego projektu.

Opis projektu

Projekt budowy parkingu ma za zadanie, przede wszystkim podnieść bezpieczeństwo uczniów uczęszczających do liceum ogólnokształcącego nr IV w Bielsku-Białej, młodzieży korzystającej z przyszkolnego boiska sportowego oraz pacjentów specjalistycznego ośrodka zdrowia przy ul. Grażyny. Szkoła oraz poradnia lekarska zlokalizowane są w centrum miasta przy jednej z głównych ulic Bielska-Białej przy ul. Michałowicza, jest to droga bardzo ruchliwa. Sama ul. Grażyny jest wąska za to często uczęszczana, nie posiada jednak dostatecznej ilości miejsc parkingowych, co jest powoduje, iż bielszczanie zmuszeni są parkować wzdłuż jezdni oraz na chodnikach utrudniając tym poruszanie się pieszych i zwiększając niebezpieczeństwo w ruchu ulicznym i niejednokrotnie uniemożliwiając przejazd miejskim służbom oczyszczania miasta. Taki stan rzeczy jest przede wszystkim zagrażaniem, w przypadku konieczności interwencji Straży Pożarnej, która w przypadku pożaru ma utrudniony dojazd. Celem projektu jest stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych, wykorzystując do tego teren zielony , który obecnie trawnikiem bez walorów estetycznych ani praktycznych. Mieści się on między szkołą a przychodnią przy ul. Grażyny oraz między szkołą a budynkami przy ul. Grażyny 6 oraz 4. Tworząc parking w tych miejscach, zyskujemy dodatkowe 50 miejsc postojowych, które zdecydowane rozwiązują problem i niwelują niebezpieczeństwo jakie stwarzają auta zaparkowane gdzie bądź, jak jest obecnie. Ponadto parking zwiększy estetykę miasta, gdyż zostaną przebudowane leciwe i zniszczone krawężniki, chodniki, klomby, zostaną również uporządkowane chaotyczne rozmieszczone miejsca parkingowe, które nie odpowiadają obecnemu zapotrzebowaniu mieszkańców Bielska-Białej. Względy praktyczne, estetyczne ale przede wszystkim bezpieczeństwo bielszczan są priorytetami które stwarzają potrzebę budowy kolejnego parkingu na terenie miasta./lokalizacja nowych miejsc parkingowych została zaznaczona na załączonej mapie.

Zakres projektu:

1. Adaptacja terenu zielonego w okolicach budynku nr 5 i 9 na cele ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych.

W tym:

-   utwardzenie części tereny (reprofilacja terenu, regulacja studzienek infrastruktury technicznej),

-   wycinka części drzew,

-   wykonanie instalacji oświetleniowej,

-   wydzielenie ciągów pieszo jezdnych i miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

2. Modernizacja i przebudowa nawierzchni sąsiadujących z terenem zielonym dróg i chodników. 

W tym:

-   remont nawierzchni istniejących,

-   przebudowa nawierzchni z dostosowaniem do adaptowanego sąsiedniego terenu zielonego,

-  wydzielenie ciągów pieszo jezdnych i miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Lokalizacja

Parking będzie zlokalizowany w centrum miasta przy ośrodku zdrowia przy ul. Grażyny w Bielsku-Białej

Autor

Anna Szczygielska-Spyra

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 452 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Projekt techniczny - 10.000,00 zł
  2. Adaptacja terenu zielonego 805,46 m kw. - 241.638,00 zł
  3. Modernizacja nawierzchni utwardzonych 1001,64 m - 200.328,00 zł

Uwagi

Kwota szacunkowa po weryfikacji: 452.000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty