Organizacja wykładów i warsztatów w ramach konferencji dla rodziców i wychowawców z cyklu "Wychowywać i uczyć" – wychowanie to zadanie

Identyfikator: OBB024. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Robert Kulawiak.

Streszczenie projektu

Celem priorytetowym projektu jest podkreślenie roli rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci oraz zwiększenie aktywnej współpracy pomiędzy rodzinami i placówkami edukacyjnymi w procesie wychowania i kształcenia. Efektywne wychowanie dzieci niemożliwe jest bez ścisłej współpracy z rodzicami. To właśnie oni są pierwszymi wychowawcami - wzorami postaw i zachowań dla swoich dzieci. Rodzina jest naturalnym poziomem kształcenia młodego człowieka, dlatego to rodzina tworzy najważniejsze i niezastąpione środowisko wychowania dzieci i to rodzice są przede wszystkim odpowiedzialni za ten proces, dając osobisty przykład, a szkoła powinna wspierać rodziców w tym wyjątkowym zadaniu. Dlatego też rodzice, chcąc dobrze wychować dzieci, powinni mieć możliwość stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia w różnych sferach – wychowawczej, małżeńskiej, ludzkiej. Wychodząc z tego założenia, w ramach projektu przewidziano realizację wyznaczonego celu poprzez udział rodziców, wychowawców oraz społeczności lokalnej w wykładach, warsztatach i dyskusjach panelowych odbywających się w ramach czterech zorganizowanych otwartych konferencji z cyklu "Wychowywać i uczyć".

Opis projektu

Celem priorytetowym projektu jest podkreślenie roli rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci oraz zwiększenie aktywnej współpracy pomiędzy rodzinami i placówkami edukacyjnymi w procesie wychowania i kształcenia. Efektywne wychowanie dzieci niemożliwe jest bez ścisłej współpracy z rodzicami. To właśnie oni są pierwszymi wychowawcami - wzorami postaw i zachowań dla swoich dzieci. Rodzina jest naturalnym poziomem kształcenia młodego człowieka, dlatego to rodzina tworzy najważniejsze i niezastąpione środowisko wychowania dzieci i to rodzice są przede wszystkim odpowiedzialni za ten proces, dając osobisty przykład, a szkoła powinna wspierać rodziców w tym wyjątkowym zadaniu.

Dlatego też rodzice, chcąc dobrze wychować dzieci, powinni mieć możliwość stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia w różnych sferach – wychowawczej, małżeńskiej, ludzkiej. Wychodząc z tego założenia, w ramach projektu przewidziano realizację wyznaczonego celu poprzez udział rodziców, wychowawców oraz społeczności lokalnej w wykładach, warsztatach i dyskusjach panelowych odbywających się w ramach czterech zorganizowanych otwartych konferencji z cyklu "Wychowywać i uczyć".

Prelegentami podczas tych konferencji będą wychowawcy i nauczyciele o bogatym doświadczeniu pedagogicznym, nauczający w nurcie edukacji spersonalizowanej, którzy poprzez przekazywane treści zaprezentują słuchaczom nową jakość w edukacji młodych ludzi. Wszechstronne wykształcenie na wysokim poziomie, to takie które umożliwia rozwój człowieka we wszystkich sferach życia i jest oparte na zasadach chrześcijańskiego humanizmu. Edukacja spersonalizowana wymaga od rodziców i kadry pedagogicznej patrzenia na każde dziecko indywidualnie, po to by zapewnić mu harmonijny i wszechstronny rozwój - umysłu i ciała, pielęgnowania uczuć, kształtowania inteligencji, woli i ducha.

Edukacja to dużo więcej niż przekazywanie wiedzy. To kształtowanie całego człowieka, jego umiejętności funkcjonowania w świecie, poznawania możliwości, które są w zasięgu ręki i wybierania tych dobrych, które pomogą mu się rozwijać i zmieniać świat na lepsze. Taki model edukacji promuje dążenie do prawdy, dobra i piękna oraz praktykę cnót chrześcijańskich jako podstawę życia osobistego, społecznego i rodzinnnego. W ten sposób dzieci w przyszłości staną się osobami uczciwymi, wykazującymi się troską o obywateli i kompetentnymi specjalistami w swojej dziedzinie. Promowanie takiej edukacji przyczynia się do poprawy społeczeństwa poprzez rozwój wielu rodzin i pracowników oświaty.

Tematyka konferencji będzie koncentrować się wokół wychowania dzieci na poszczególnych etapach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w duchu edukacji spersonalizowanej. Zaprezentowane zostaną nowatorskie programy wychowania przedszkolnego oraz metody pracy z dziećmi, gwarantujące sukces edukacyjny. Zaproszeni prelegenci odpowiedzą m.in. na pytania: w jaki sposób wychowywać dzieci, by zapewnić im integralny rozwój, dlaczego warto być wzorem dla swoich dzieci, jak i czego nauczać we współczesnej szkole, aby nadążyć za zmieniającymi się oczekiwaniami pracodawców, dlaczego szkoła powinna uczyć, jak umiejętnie myśleć, by dobrze wykorzystywać zdobytą wiedzę. Agenda i tematyka konferencji będzie systematycznie przedstawiana w materiałach promujących zaplanowane wydarzenia oraz prezentowana na lokalnych stronach internetowych i w regionalnych mediach informacyjnych.

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Autor

Robert Kulawiak

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 7 500,00 zł

Uwagi

Przy organizacji konferencji planowana jest współpraca z Bielskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodziny i Edukacji „Światło”.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty