Park rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Stawowej

Identyfikator: OBB011. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Elżbieta Rosińska.

Streszczenie projektu

Projekt parku rekreacyjno-wypoczynkowego pomiędzy Osiedlami Wojska Polskiego i Kopernika obejmuje : uporządkowanie terenu, wytyczenie ścieżek i alejek, ustawienie ławek oraz (jeśli koszty pozwolą) - oświetlenie terenu. Na części tego terenu powstanie niebawem skatepark, który został „wygłosowany" we wcześniejszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Stworzenie zielonego zakątka dla mieszkańców pobliskich osiedli (Wojska Polskiego, Aleksandrowic,Kopernika, Polskich Skrzydeł, Starego Bielska) będzie służyć do wypoczynku zarówno biernego jak i aktywnego. To takie małe „zielone płuca" naszego miasta, które będą służyć mieszkańcom - szczególnie tym zamieszkującym tzw blokowiska.

Opis projektu

Projekt pozwoli na utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nic tylko dla mieszkańców pobliskich Osiedli (Wojska Polskiego,Kopernika, Polskich Skrzydeł, Aleksandrowie, Starego Bielska) ale również dla innych spacerowiczów. Na części tego terenu powstanie niebawem Skatepark, który mieszkańcy wygłosowali we wcześniejszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Park pozwoli mieszkańcom na przyjemne spędzenie wolnego czasu bez dodatkowych nakładów finansowych (ewentualne miejsca do grillowania, plac zabaw dla dzieci), pozwoli na aktywny wypoczynek (ścieżki zdrowia, skatepark itp.). W przyszłości może to być miejsce imprez organizowanych dla mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu i zamienienie go na piękny zielony zakątek z całą pewnością uatrakcyjni sąsiadujące z nim „blokowiska". Tym samym znikną zarośla i chaszcze, które obecnie tylko skrywają śmieci, oraz butelki i puszki po wieczornych i nocnych „biesiadach". Ten projekt obejmuje uporządkowanie terenu, wytyczenie ścieżek i alejek, ustawienie ławek oraz (jeśli koszty pozwolą) oświetlenie terenu.

Projekt budowlany na taki park został wykonany w 2008 roku na zlecenie Urzędu Miejskiego, jednak z uwagi na brak funduszy -jego realizacja została wstrzymana. W związku z tym w chwili obecnej można oprzeć się na jego założeniach, co pozwoli ograniczyć koszty.

Lokalizacja

Teren o powierzchni ok. 1,5 - 2 ha zlokalizowany pomiędzy Osiedlami: Wojska Polskiego i Kopernika a dokładnie między: ul. Cieszyńską - na wysokości "Biedronki" i stacji benzynowej "Shell" (południe) a ul. Stawową (zachód), ul. Spółdzielców (północ) i ul. Wodną (wschód)

Autor

Elżbieta Rosińska, telefon: 606714592, adres e-mail: ela.rosinska@wp.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 500 000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty