Ratują, szkolą się i integrują społeczność lokalną. Modernizacja 4 OSP Bielska-Białej poprzez wymianę lekkich samochodów pożarniczych w OSP: Komorowice Krakowskie, Komorowice Śląskie, i Stare Bielsko oraz remont sali i klatki schodowej OSP Straconka

Identyfikator: OBB010. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Rafał Drelich.

Streszczenie projektu

Modernizacja 4 OSP miasta Bielska-Białej poprzez wymianę lekkich samochodów pożarniczych w OSP Komorowice Krakowskie, OSP Komorowice Śląskie i OSP Stare Bielsko oraz remont sali i klatki schodowej OSP Straconka. W efekcie realizacji projektu zwiększą się możliwości niesienia pomocy przez jednostki OSP w czasie miejscowych zagrożeń związanych ze zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak: wichury, intensywne opady deszczu i wycieki płynów eksploatacyjnych  na drogach. Wymiana samochodów pozwoli także na bardziej komfortową pracę z młodzieżą zrzeszoną w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Z kolei remont sali i klatki schodowej w OSP Straconka pozwoli na poprawę warunków szkolenia strażaków oraz spotkań mieszkańców zarówno w ramach prac Rady Osiedla Straconka, konsultacji społecznych jak i innych przedsięwzięć realizowanych na rzecz społeczeństwa.

Opis projektu

Ochotnicze Straże Pożarne w Bielsku-Białej Komorowicach Śląskich, Komorowicach Krakowskich, Starym Bielsku i Straconce od ponad stu lat służą społeczeństwu poprzez ratowanie zdrowia, życia i mienia mieszkańców miasta Bielska-Białej oraz okolicznych miejscowości.

Jednostki OSP z Komorowic Śląskich, Komorowic Krakowskich i Starego Bielska obecnie dysponują wysłużonymi lekkimi samochodami pożarniczymi, których wiek dobiega 20 i więcej lat. Utrzymanie tych samochodów w gotowości do działania wiąże się z dużym zaangażowaniem mechaników członków OSP. Wysłużone samochody nie gwarantują także takiego poziomu bezpieczeństwa jak nowe, a przecież często poruszają się jako pojazdy uprzywilejowane w ruchu. Przy występujących coraz częściej miejscowych zagrożeniach związanych ze zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak wichury i intensywne opady deszczu oraz związanych z usuwaniem wycieków płynów eksploatacyjnych z dróg, samochody lekkie stanowią bardzo dobre narzędzie do działań pozwalające na przewóz sprzętu i zastępów strażaków. W Bielsku-Białej zdarzenia te występują coraz częściej i na dużą skalę. Podtopione posesje często znajdują się w gęstej zabudowie, gdzie lekki samochód pozwala na łatwiejsze manewrowanie. Ponadto, gdy akcje powodziowe są długotrwałe samochód typu bus pozwala na zapewnienie dobrego komfortu pracy strażaków. We wskazanych jednostkach funkcjonują także młodzieżowe drużyny pożarnicze zrzeszające młodych adeptów pożarnictwa, którzy w przyszłości zastąpią starszych druhów w działaniach ratowniczych. Nowe lekkie samochody pożarnicze pozwolą także na zwiększenie możliwości, bezpieczeństwa i komfortu w pracy z młodzieżą m.in. w czasie przewozu drużyn na zawody sportowo-pożamicze, turnieje i inne organizowane dla młodzieży przedsięwzięcia. Koszt zakupu 3 lekkich samochodów pożarniczych wyniesie 375 000,00 zł tj. 125 000,00 zł za jeden samochód.

OSP Straconka nie ogranicza swojej działalności do sfery ratowniczej. Aby skutecznie nieść pomoc druhowie doskonalą swoje umiejętności i wzbogacają wiedzę poprzez ćwiczenia i szkolenia. Jednostka współpracuje także z instytucjami na terenie osiedla i miasta Bielsko-Biała, jak: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Rada Osiedla Straconka, Parafia Straconka, Szkoła Podstawowa Nr 26, Przedszkole Nr 36, Leśnictwo Straconka. W sali strażnicy OSP Straconka oprócz szkoleń druhów OSP, odbywa się wiele spotkań, imprez i uroczystości. Wymienić tutaj można: coroczne spotkanie z seniorami z osiedla Straconka organizowane wspólnie z Radą Osiedla, zebrania sprawozdawcze Rady Osiedla Straconka, spotkanie ze św. Mikołajem dla dzieci organizowane wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 26, zabawa karnawałowa dzieci z Przedszkola Nr 36, spotkania przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i jednostek organizacyjnych miasta oraz innych instytucji w celu zrealizowania konsultacji społecznych, a także w przypadku wystąpienia problemów na terenie osiedla Straconka, których rozwiązanie wymaga udziału mieszkańców. W sali OSP Straconka zorganizowane zostało także spotkanie opłatkowe OSP miasta Bielska-Białej oraz eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, a także spotkanie młodzieży polskiej i francuskiej w ramach Światowych Dni Młodzieży. OSP Straconka użyczyła także salę m.in. na spotkanie osób organizujących akcję Szlachetna Paczka, a od kilku lat użycza salę organizatorom Góralskiej Pasterki w Straconce. Obecnie sala i klatka schodowa wymagają przeprowadzenia remontu, aby przez kolejne lata mogły służyć jako miejsce spotkań mieszkańców i szkoleń strażaków. W ramach remontu, którego koszt szacuje się na 125 000,00 zł należy zrealizować następujące przedsięwzięcia:

 • wykonanie wylewki i wymiana podłogi na sali - 45 000,00 zł,
 • montaż klimatyzacji na sali - 25 000,00 zł,
 • remont ścian i sufitu sali OSP oraz remont klatki schodowej - 55 000,00 zł.

Całkowity koszt niniejszego projektu modernizacji 4 jednostek OSP szacuje się na kwotę 500 000,00 zł

Lokalizacja

 • OSP Komorowice Śląskie - ul. Katowicka 65
 • OSP Komorowice Krakowskie - ul. Olimpijska 16
 • OSP Stare Bielsko- ul. Sobieskiego 307A
 • OSP Straconka - ul. Górska 129

Autor

Rafał Drelich, telefon: 698610302, adres e-mail: rafadrelich@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 500 000,00 zł

Części składowe zadania

 • Wymiana lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Komorowice Śląskie - 125.000,00 zł
 • Wymiana lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Komorowice Krakowskie - 125.000,00 zł
 • Wymiana lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Stare Bielsko - 125.000,00 zł
 • Remont obiektu remizy w OSP Straconka - 125.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty