Remont drogi dojazdowej i chodników w rejonie szkoły i osiedla przy ul. Mieszka I w Bielsku-Białej

Identyfikator: OBB016. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Janusz Goszczyński.

Streszczenie projektu

Realizacja zadania będzie polegać na:

-  rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi, rozebranie krawężników i obrzeży na powierzchni około 640 m2,

-  rozebraniu istniejącego chodnika wraz z obrzeżami trawnikowymi lub krawężnikami w zależności od potrzeb na powierzchni około 390 m2,

-  ułożenie wielobarwnej betonowej kostki brukowej 2T grubości 8 cm. na jezdni oraz 6 cm na chodnikach wraz z zabudową krawężników lub obrzeży w zależności od potrzeb,

-  wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko

Droga obsługuje kilka nieruchomości w tym wspólnot mieszkaniowych jak również zapewnia dojazd do budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha" w Bielsku - Białej oraz kilku innych nieruchomości budynkowych będących własnością osób fizycznych.

Opis projektu

Realizacja zadania będzie polegać na:

-  rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi, rozebranie krawężników i obrzeży na powierzchni około 640 m2,

-  rozebraniu istniejącego chodnika wraz z obrzeżami trawnikowymi lub krawężnikami w zależności od potrzeb na powierzchni około 390 m2,

-  wykonanie właściwego korytowania, oraz podbudowy w zależności od nawierzchni ciągu komunikacyjnego,

-  ułożenie wielobarwnej betonowej kostki brukowej 2T grubości 8 cm. na jezdni oraz 8 cm na chodnikach wraz z zabudową krawężników lub obrzeży w zależności od potrzeb,

-  częściowy remont odwodnienia terenu w tym regulacja studzienek itp.

-  wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko.

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na wskazanych działkach w rejonie osiedla przy ul. Mieszka I w Bielsku-Białej. Teren został zaznaczony na załączonej mapce. Rejon Osiedla Mieszka I

Autor

Janusz Goszczyński

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 190 000,00 zł

Części składowe zadania

Wykonanie remontu drogi na powierzchni około 640 m2 -105.000,00 zł

Wykonanie remontu chodników 390 m2 wraz z wyrównaniem terenu - 59.000,00 zł

Remont odwodnienia terenu - 16.000,00 zł

Sporządzenie dokumentacji technicznej zadania - 10.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty