Remont drogi dojazdowej oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława

Identyfikator: OBB015. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Piotr Batkowski.

Streszczenie projektu

Zadanie obejmuje:

  • remont będącej w złym stanie technicznym drogi przy ul. Księcia Przemysława. Remont zakresem obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki, wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej grubości 8 cm., wraz z wymianą krawężników oraz częściową naprawą lub wymianą chodników na powierzchni około: 1.740 m2

Zakres prac obejmuje również koszt wywozu materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione a niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące, w tym wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowę sieci gazowej.

Opis projektu

Zadanie obejmuje:

  • remont będącej w złym stanie technicznym drogi przy ul. Księcia Przemysława. Remont zakresem obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki, wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej grubości 8 cm., wraz z wymianą krawężników oraz częściową naprawą lub wymianą chodników na powierzchni około: 1.740 m2

Zakres prac obejmuje również koszt wywozu materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione a niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące, w tym wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowę sieci gazowej.

Lokalizacja

Proponowany remont zlokalizowany jest w rejonie osiedla Piastowskiego oraz w pobliżu - wg załączonej mapy

Autor

Piotr Batkowski

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 495 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Remont drogi i chodnika wzdłuż ulicy przy ulicy Księcia Przemysława - 415.000,00 zł
  • Koszt przebudowy infrastruktury, w tym sieci - 50.000,00 zł
  • Koszt niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej - 30.000,00 zł 

Uwagi

Pismem z dnia 7 sierpnia 2017 r. Autor projektu przesłał skorygowany formularz zgłoszeniowy propozycji do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. pod zmienioną nazwą: "Remont drogi dojazdowej oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława", która zastąpiła dotychczasowy tytuł zadania tj. "Remont dróg dojazdowych oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława oraz Piastów Śląskich".

Korekta dokonana w projekcie oparta jest o zmianę ceny jednostkowej robót co w konsekwencji wpływa na zmniejszenie zakresu rzeczowego prac i wymusza zmianę nazwy, dostosowując do ujętego w korekcie projektu miejsca wykonywania robót.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty