Remont ulicy Krzywoustego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza, na długości bloków Krzywoustego 12 i 9

Identyfikator: OBB022. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez 1. Jakub Urbaniec 2. Przemysław Olek.

Streszczenie projektu

Ulica Listopadowa na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Nad Potokiem jest w kiepskim stanie technicznym, a docelowo powinna stanowić pod względem przepustowości i jakości nawierzchni co najmniej równorzędną alternatywę dla obsługującej tą samą relację równoległej ulicy Wita Stwosza po przebudowie tej ostatniej, która będzie zrealizowana w 2017 roku. Druga z tych ulic ze względu na zlokalizowaną przy niej gęstą zabudowę wielomieszkaniową Osiedla Mieszka I powinna docelowo zachować bardziej lokalny i osiedlowy charakter niż ul. Listopadowa, co zresztą uwzględniono w projekcie przebudowy ulicy Wita Stwosza, projektując np. kilka wyniesionych tarcz skrzyżowań, spowalniających ruch. Ulica Listopadowa jest bardziej predestynowana do funkcji ulicy zbiorczej – po pierwsze ze względu na zdecydowanie mniej gęstą okoliczną zabudowę, a po drugie ze względu na obsługiwane podstawowe połączenie ulicy Piastowskiej z Osiedlem Sarni Stok, Centrum Handlowym SARNI STOK oraz z Zespołem Szkół przy ul. Filarowej. Autorom projektu wiadomo, że w planach jest remont ul. Listopadowej od ul. Piastowskiej do Grunwaldzkiej. Realizacja projektu stanowiłaby uzupełnienie tych planów drogowych.

W związku z wyżej opisaną projektowaną przebudową ul. Wita Stwosza wskazaną inwestycją towarzyszącą (uzupełniającą) i sposobem na poprawę układu komunikacyjnego na Osiedlu Mieszka I byłby remont ul. Krzywoustego na wyżej wskazanym odcinku, nie remontowanym od ponad 20 lat (rozliczne ubytki i sfałdowania nawierzchni).

Opis projektu

Ulica Listopadowa na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Nad Potokiem jest w kiepskim stanie technicznym, a docelowo powinna stanowić pod względem przepustowości i jakości nawierzchni co najmniej równorzędną alternatywę dla obsługującej tą samą relację równoległej ulicy Wita Stwosza po przebudowie tej ostatniej, która będzie zrealizowana w 2017 roku. Druga z tych ulic ze względu na zlokalizowaną przy niej gęstą zabudowę wielomieszkaniową Osiedla Mieszka I powinna docelowo zachować bardziej lokalny i osiedlowy charakter niż ul. Listopadowa, co zresztą uwzględniono w projekcie przebudowy ulicy Wita Stwosza, projektując np. kilka wyniesionych tarcz skrzyżowań, spowalniających ruch. Ulica Listopadowa jest bardziej predestynowana do funkcji ulicy zbiorczej – po pierwsze ze względu na zdecydowanie mniej gęstą okoliczną zabudowę, a po drugie ze względu na obsługiwane podstawowe połączenie ulicy Piastowskiej z Osiedlem Sarni Stok, Centrum Handlowym SARNI STOK oraz z Zespołem Szkół przy ul. Filarowej. Autorom projektu wiadomo, że w planach jest remont ul. Listopadowej od ul. Piastowskiej do Grunwaldzkiej. Realizacja projektu stanowiłaby uzupełnienie tych planów drogowych.

W związku z wyżej opisaną projektowaną przebudową ul. Wita Stwosza wskazaną inwestycją towarzyszącą (uzupełniającą) i sposobem na poprawę układu komunikacyjnego na Osiedlu Mieszka I byłby remont ul. Krzywoustego na wyżej wskazanym odcinku, nie remontowanym od ponad 20 lat (rozliczne ubytki i sfałdowania nawierzchni).

Lokalizacja

ulica Listopadowa na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Nad Potokiem + ulica Krzywoustego na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Wita Stwosza

Autor

1. Jakub Urbaniec 2. Przemysław Olek

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 340 000,00 zł

Uwagi

Projekt we współautorstwie: 1. Jakub Urbaniec, 2. Przemysław Olek.

Pismem z dnia 8 sierpnia 2017 r. autorzy projektu zmienili jego nazwę z "Remont ul. Listopadowej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Nad Potokiem - do wyczerpania kwoty częściowej projektu na ten cel 350.000 zł + remont ul. Krzywoustego na odcinku od ul. Mieszka I (...)" na „Remont ulicy Krzywoustego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza, na długości bloków Krzywoustego 12 i 9.”

Autorzy projektu po otrzymaniu wstępnych informacji nt. realiów kosztorysowych – zawnioskowali o ograniczenie zakresu rzeczowego projektu do remontu ul. Krzywoustego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza (odcinek asfaltowy, przy którym usytuowane są bloki Krzywoustego 12 i 9), z wyłączeniem z zakresu projektu remontu ul. Listopadowej, a co za tym idzie – także o zmianę nazwy projektu.

Zmodyfikowany zakres rzeczowy projektu pociąga za sobą zmianę wartości projektu, którą określamy na łączną kwotę 336.180 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100), na co składa się wymiana 700 m.kw. nawierzchni jezdni, 210 kw. chodników z opaską i 150 m kw. miejsc postojowych – łącznie 1060 kw. X uśredniony koszt 303 zł/kw. + 15 tys. zł koszt dokumentacji kosztorysowej.

Kwota szacunkowa po weryfikacji: 340.000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty