"Zdrowy i prosty kręgosłup" - zakup bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży

Identyfikator: OBB004. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Tomasz Kocurek.

Streszczenie projektu

Skoliozy i wady postawy ciała u dzieci i młodzieży stanowią istotny problem społeczny (szacuje się, że u około 60-80% populacji występują zaburzenia postawy ciała).

Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej to placówka specjalistyczna, która prowadzi zajęcia z korekcji wad postawy ciała z ponad dwoma tysiącami dzieci.

Projekt „Zdrowy i prosty kręgosłup” to inicjatywa mieszkańców Bielska-Białej oraz pracowników BSOGKK polegający na zakupie urządzenia „DIERS” do diagnostyki wad postawy ciała. Urządzenie to jest efektem wielu lat pracy i doświadczeń niemieckich oraz szwajcarskich lekarzy, fizjoterapeutów i naukowców, a jego działanie opiera się na kombinacji najnowocześniejszej techniki optycznej i cyfrowego przetwarzania danych.

Urządzenie umożliwiłoby szybką, obiektywną, a co najważniejsze bezpieczną dla zdrowia diagnostykę (bez konieczności naświetlania pacjenta promieniami rentgenowskimi) oraz usprawniłoby profilaktykę i monitoring w zakresie wad postawy ciała, znacząco ograniczając potrzebę wykonywania zdjęć rentgenowskich co wpłynęłoby na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży z bielskich szkół i przedszkoli.

Opis projektu

Projekt „Zdrowy i prosty kręgosłup” to inicjatywa mieszkańców Bielska-Białej oraz pracowników Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.

Skoliozy i wady postawy ciała u dzieci i młodzieży stanowią istotny problem społeczny (szacuje się, że u około 60-80% populacji występują zaburzenia postawy ciała). Duże znaczenie w procesie korekcji wady ma jej wczesne wykrycie i zdefiniowanie. Obecnie diagnostyka opiera się głównie na subiektywnej ocenie badającego oraz analizie rentgenowskich zdjęć kręgosłupa.

Projekt dotyczy zakupu bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała uczniów bielskich szkół i przedszkoli. Urządzenie „DIERS” jest efektem wielu lat pracy
i doświadczeń niemieckich oraz szwajcarskich lekarzy, fizjoterapeutów i naukowców. Umożliwia szybkie, obiektywne, a co najważniejsze bezpieczne dla zdrowia (bez konieczności naświetlania pacjenta promieniami rentgenowskimi) badanie przesiewowe w kierunku wykrycia wad postawy ciała. Wprawdzie zakup takiego urządzenia nie wyeliminuje całkowicie stosowania radiogramów, ale może znacząco ograniczyć potrzebę ich wykonywania.

Diagnostyka wad postawy ciała z wykorzystaniem „DIERS” opiera się na trójwymiarowej analizie kręgosłupa. To kombinacja najnowocześniejszej techniki optycznej
i cyfrowego przetwarzania danych. Pomiar oraz analiza pleców i kręgosłupa pacjenta jak również różnic w długości kończyn dolnych jest szybki i bezdotykowy i w większości przypadków również automatyczny (bez użycia markerów). Wyniki pomiaru są bardzo dokładne, a dzięki błyskawicznej transmisji obrazu do komputera analiza danych następuje natychmiast po wykonaniu badania. Dzięki pomiarowi możliwa jest dokładna diagnoza ułatwiająca dobór możliwie najlepszej indywidualnej terapii.

BSOGKK (placówka specjalistyczna) prowadzi obecnie zajęcia z korekcji wad postawy ciała z ponad dwoma tysiącami dzieci w przedszkolach miejskich, szkołach podstawowych jak i w samym ośrodku. Zakupione urządzenie znajdowałoby się w siedzibie ośrodka i w znaczny sposób usprawniłoby profilaktykę, diagnozowanie i monitoring w zakresie wad postawy ciała co wpłynęłoby na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. „DIERS” mogłoby także służyć do badań przesiewowych wszystkich dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielska-Białej.

Lokalizacja

Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej. 43-300 Bielsko-Biała ul. J. Lompy 7.

Autor

Tomasz Kocurek, telefon: 506508279, adres e-mail: grudniozi@wp.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 242 490,00 zł

Części składowe zadania

  • Urządenie do bezinwazyjnej diagnostyki kręgosłupa DIERS formetric 4D basic average + DIERS pedoscan 0.5 - 242 490,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty