Bezpieczny Hałcnów

Identyfikator: 11-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Hałcnów przez Anna Stachura.

Streszczenie projektu

Celem projektu "Bezpieczny Hałcnów" jest podjęcie działań dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Hałcnów. W ramach projektu planowane jest utworzenie sali edukacji komunikacyjnej, która będzie miejscem odbywania się zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, np. symulacja jazdy rowerem lub udzielanie pierwszej pomocy.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, planowane jest zamontowanie wyświetlaczy prędkości oraz zewnętrznych plansz informacyjnych.

Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia skierowane do dzieci i dorosłych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji.

Opis projektu

"Bezpieczny Hałcnów"

Sala Edukacji Komunikacyjnej w SP 28 i inne urządzenia oraz działania na rzecz bezpieczeństwa w dzielnicy Hałcnów

Projekt składa się z trzech części:

  • sali edukacji komunikacyjnej w SP 28 (osiem stanowisk),
  • działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców (dwa zadania),
  • elementów promujących bezpieczeństwo mieszkańców (dwa stanowiska).

SALA EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ W SP 28

Stanowisko nr 1 Miejsce zajęć teoretycznych

Będzie to miejsce, w którym dzieci będą zaznajamiane z programem zajęć oraz zasadami zachowania się podczas nich.

Stanowisko nr 2 Pierwsza pomoc przedmedyczna

Stanowisko nr 2 ma na celu przybliżenie dzieciom zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia członków rodziny lub innych osób znajdujących się w pobliżu dziecka. Na podstawie hipotetycznych sytuacji, dzieci (w zależności od wieku) uczyłyby się prawidłowej reakcji związanej z udzieleniem lub przygotowaniem do udzielenia pomocy przedmedycznej, w tym ułożeniem ciała, sprawdzeniem pulsu i oddechu oraz prawidłowym wezwaniem służb ratunkowych.

Stanowisko wyposażone będzie w fantomy do nauki resuscytacji, a także atrapę telefonu, które służyć będą do nauki prawidłowego kontaktu ze służbami ratunkowymi. Na stanowisku dzieci, obok wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej, dowiedzą się, jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach trudnych. Stanowisko wyposażone będzie w tablice, na których w czytelny sposób przedstawione będą zasady, których dzieci nauczyły się podczas spotkania.

Stanowisko nr 3 Symulator jazdy rowerem

Na stanowisku nr 3 dzieci poznawać będą zasady prawidłowej i bezpiecznej jazdy rowerem. Obok wiedzy praktycznej związanej z zasadami techniki jazdy na rowerze, poznawać będą zasady bezpieczeństwa związane z jazdą na rowerze. Dowiedzą się, dlaczego należy używać kasków oraz elementów chroniących poszczególne części ciała oraz dlaczego tak ważne jest bycie widocznym na drodze (elementy odblaskowe). Dzieci i młodzież dowiedzą się także, w jaki sposób można zdobyć kartę rowerową.

Stanowisko wyposażone będzie w profesjonalny symulator jazdy rowerem oraz mniejsze rowery, dostosowane do możliwości najmłodszych uczestników zajęć.

Stanowisko nr 4 Kącik rysowniczy, zabaw edukacyjnych

Na wyposażeniu stanowiska znajdą się niezbędne przedmioty do przeprowadzania zajęć plastycznych oraz edukacyjnych, związane z tematyką ruchu drogowego (kredki, pisaki, pisaki odblaskowe, ołówki, gumki, bloki rysunkowe, wycinanki, kolorowanki, składane znaki drogowe, puzzle, domino oraz inne zestawy gier planszowych i układanek BRD). Na stanowisku znajdować się będą klocki lego o tematyce motoryzacyjnej.

Plansze tematyczne ścienne – prace rysunkowe i plastyczne dzieci o tematyce BRD.

Stanowisko nr 5 Zestaw edukacyjny „Autochodzik”

Na stanowisku realizowany będzie program pn: „Worduś w szkole i przedszkolu”, z którym obecnie pracownicy WORD udają się do szkół i przedszkoli.

Stanowisko nr 6 Strefa odblaskowa

Na stanowisku w sposób praktyczny dzieci będą poznawać zasady działania odblasków. Dowiedzą się, dlaczego tak ważną sprawą jest bycie widocznym na drodze. Dowiedzą się także, co zrobić, by być widocznym na drodze i w jej otoczeniu. Celowi temu służyć będą pomoce i gadżety odblaskowe. Rozważane jest zaciemnienie stanowiska.

Stanowisko nr 7 Gry i symulacje komputerowe

Na stanowisku tym dzieci będą miały okazję poprzez gry i zabawy komputerowe poznać zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na stanowisku gromadzone będą programy komputerowe dedykowane dzieciom i młodzieży, których zadaniem jest nauka prawidłowego zachowania na drodze .

Stanowisko nr 8 Plansze zewnętrzne (obok miasteczka ruchu drogowego)

• plansza DROGA I UCZESTNIK RUCHU

- elementy drogi

- droga dwujezdniowa

- droga jednojezdniowa

- ulica z chodnikami

• plansza ilustrująca zasady ruchu pieszego

- chodzimy lewą stroną drogi

- elementy odblaskowe

- przejście dla pieszych

- upewnianie się

- przekraczanie jezdni poza przejściem

• plansza ilustrująca zasady ruchu kołowego

- zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

- wymijanie

- omijanie

- wyprzedzanie

• plansza ilustrująca zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach bez znaków

• plansza ilustrująca zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach ze znakami

• plansza ilustrująca zasady bezpiecznego i kulturalnego uczestniczenia w ruchu

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

Zadanie nr 9 Zakup wyświetlaczy prędkości rzeczywistej

Wyświetlacze prędkości nie są to urządzenia restrykcyjne wobec kierujących pojazdami, ale pełnią rolę prewencyjną, którą trudno przeceniać. Ich zastosowanie przynosi tak pożądane uspokojenie ruchu, poprzez ograniczenie prędkości w miejscach szczególnie wrażliwych na to niekorzystne zjawisko. Dużym plusem tego urządzenia jest jego niezależność od zasilania zewnętrznego dzięki możliwości podłączenia do panelu słonecznego, a także możliwość programowania wyświetlania różnych komunikatów – od tekstowych do piktogramów. Dodatkowe atuty, to stosunkowo duża mobilność (dzięki niedużej masie) oraz możliwość gromadzenia danych o odbywającym się ruchu, a także niska cena w porównaniu z ceną klasycznych fotoradarów. Zagraniczne badania udowodniają, że obniżenie prędkości pojazdów w strefie odziaływania wyświetlacza Evolis jest tak duże jak w strefie oddziaływania fotoradaru. Myślę, że warto wykorzystać ten efekt dla uspokojenia ruchu.

• dwa wyświetlacze prędkości sytuowane rotacyjnie w różnych miejscach układu komunikacyjnego Hałcnowa

Zadanie nr 10 Zakup opasek odblaskowych dla mieszkańców

Pieszy poruszający się po zmroku bez żadnych elementów odblaskowych dla kierowcy nadjeżdżającego samochodu jest widoczny dopiero z odległości 20 metrów. Jeżeli pieszy używa odblasków, wówczas jest zauważalny już z odległości 150 metrów. To właśnie dlatego rola elementów odblaskowych jest tak bardzo ważna ponieważ kierowca ma możliwość o wiele wcześniej zauważyć pieszego i znacznie szybciej zareagować. (Opaski z logo Hałcnowa).

ELEMENTY PROMUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Zadanie nr 11 Plansze zewnętrzne - informacyjne o ochronie ppoż. (parking)

Plansze informacyjne o kierunkach ewakuacji, zagrożeniach pożarowych oraz miejscach gdzie znajduje się sprzęt przeciwpożarowy

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscem zagrożenia poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru czy innego zjawiska, zapewnienie sił i środków do zwalczania oraz prowadzenia działań ratowniczych.

Plansze zostaną usytuowane na parkingu w centrum dzielnicy.

Zadanie nr 12 Edukacja (informacje, szkolenia)

• organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy (dzieci i dorośli)

• organizacja szkoleń z zakresu posługiwania się defibrylatorem AED (jest na wyposażeniu SP 28)

• organizacja szkoleń z zakresu bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym

• organizacja szkoleń z zakresu ograniczania niskiej emisji

• wyposażenie dodatkowe

- Biblioteczka BRD ( filmy edukacyjne, książeczki, komiksy, elementy odblaskowe i inne )

- Zestaw nagłaśniający dla prowadzących zajęcia szt. 3

- Rolety okienne szt. 3

- Płotki, zabezpieczenia plastikowe oddzielające stanowiska

- Alkogogle szt. 5 ( dzienne i nocne, imitujące różną zawartość alkoholu w organizmie człowieka)

Zadanie nr 13 Projekt budowy chodnika na ul. Sucharskiego

Wybudowanie chodnika przed szkołą przyczyni się do uporządkowania ruchu i wzrostu poziomu bezpieczeństwa dzieci szkolnych.

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 28 ul.Wyzwolenia 343, 43-344 Bielsko-Biała, ulica Wyzwolenia i ulica Sucharskiego, parking w centrum dzielnicy Hałcnów.

Autor

Anna Stachura, telefon: 502107305, adres e-mail: ania.stachura13@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 98 500,00 zł

Do pobrania

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!