Latający Uniwersytet

Identyfikator: 12-OBB004. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Kamienica przez Robert Pysz.

Streszczenie projektu

Kontynuacja projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego Bielska-Białej w roku 2016 (Identyfikator: 12-OBB003): organizacja dla dzieci na terenie osiedla Kamienica multimedialnych zajęć popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy, prowadzonych przez naukowców z różnych uczelni. Projekt realizowany we współpracy z Domem Kultury w Kamienicy, a także Zespołem Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym oraz przedszkolami.

Opis projektu

Projekt „Latający Uniwersytet” rozpoczął swoją działalność w ramach budżetu obywatelskiego Bielska-Białej w roku 2016 (Identyfikator: 12-OBB003) i został z sukcesem w pełni zrealizowany.

W roku 2018 działania w ramach projektu mają umożliwić mieszkańcom Kamienicy (głównie dzieciom) udział w multimedialnych zajęciach popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy. Planowanych jest łącznie 15 spotkań (każde 60-90 minut) organizowanych na terenie osiedla – we współpracy z Domem Kultury w Kamienicy, a także Zespołem Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym oraz przedszkolami. Zajęcia poprowadzą naukowcy z różnych uczelni.

Lokalizacja

Wynajem sali na potrzeby realizacji projektu (wybrane zajęcia):

Dom Kultury w Kamienicy

ul. Karpacka 125 43-300 Bielsko-Biała

Autor

Robert Pysz, adres e-mail: robert.pysz@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 5 500,00 zł

Uwagi

Podmiot współpracujący (wynajem sali): Dom Kultury w Kamienicy ul. Karpacka 125 43-300 Bielsko-Biała

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!