Zakup lekkiego samochodu pożarniczego

Identyfikator: 12-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Kamienica przez Łukasz Szczechowicz .

Streszczenie projektu

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego 9 osobowego, przystosowanego do udziału w akcjach ratowniczych (powodzie, wichury, plamy ropopochodne) oraz inne lokalne zagrożenia, zabezpieczenie imprez masowych (Bieg Fiata, Rodzinny Rajd Rowerowy, Orszak Trzech Króli, wyścig kolarski, Hala Wielofunkcyjna-Sportowo-Widowiskowo-Wystawiennicza BBOSiR).

Ponadto będzie służył do wyjazdów na szkolenia, ćwiczenia, zawody, a także zwiększy możliwości w zakresie funkcjonowania licznej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kamienica.

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu lekkiego samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Kamienica. W efekcie realizacji projektu zwiększa się możliwości niesienia pomocy społeczeństwu w czasie miejscowych zagrożeń związanych ze zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak: wichury, intensywne opady deszczu lub śniegu, wycieki płynów eksploatacyjnych na drogach. Analiza zdarzeń w ostatnich latach wykazała znaczący wzrost przedmiotowych zdarzeń. Na samochodzie zostaną zamontowane pompy szlamowe, piły do drewna, agregat prądotwórczy oraz sorbety do neutralizacji plam olejowych. Dojazd lekkim samochodem do ww. zdarzeń z obsadą 8-9 ratowników w znacznym stopniu zwiększa siłę działania służb pożarniczych.

Zakup samochodu pozwoli również na bardziej komfortową pracę z młodzieżą zrzeszoną w młodzieżowych drużynach pożarniczych miasta Bielska-Białej. Obecnie na terenie miasta działa 9 młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zakupiony samochód będzie służył do transportu młodzieży na szkolenia, ćwiczenia, zawody jednostek skupionych na tereie miasta Bielska-Białej.

W ostatnich latach zwiększyła się ilość zabezpieczeń przez druhów OSP imprez masowych, zgromadzeń kulturalno-sportowych oraz religijnych, takich jak: Bieg Fiata, Rodzinny Rajd Rowerowy, Zlot Pojazdów Militarnych, Orszak Trzech Króli, Procesja Bożego Ciała itp. We wszystkich tych imprezach jednostki OSP miasta Bielska-Białej uczestniczą w formie zabezpieczenia lub kierowania ruchem drogowym. 

Zakup lekkiego samochodu ratowniczego uprzywilejowanego w ruchu drogowym przez jednostkę OSP Bielsko-Biała Kamienica znacząco poprawi skuteczność działań jednostki, co w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo obywateli miasta Bielsko-Biała.

Samochód będzie zakupiony dla OSP Bielsko-Biała Kamienica ale będzie służył wszystkim 10 jednostkom OSP z miasta Bielska-Białej.

Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica, ul. Karpacka 123, Bielsko-Biała

Autor

Łukasz Szczechowicz , telefon: 515106110, adres e-mail: lukasz.czesiu@interia.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

Zakup lekkiego samochodu typu Bus

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!