Zawsze na ratunek - doposażenie jednostki OSP Leszczyny w środki i sprzęt pożarniczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń

Identyfikator: 17-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Leszczyny przez Krzysztof Sierakowski.

Streszczenie projektu

Doposażenie OSP Leszczyny w sprzęt i środki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych takich jak: pożary, powodzie, wichury oraz inne miejscowe zagrożenia poprzez zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego i środków ochrony osobistej strażaka. Doposażenie w środki i sprzęt specjalistyczny spowoduje możliwość zaangażowania większej ilości ratowników w czasie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie osiedla Leszczyny. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pożarniczy w znacznym stopniu zwiększy wartość bojową OSP Leszczyny, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Leszczyny.

Opis projektu

Doposażenie OSP Leszczyny w sprzęt i środki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych takich jak: pożary, powodzie, wichury oraz inne miejscowe zagrożenia poprzez zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego i środków ochrony osobistej strażaka pozwoli na skuteczne usuwanie skutków zdarzeń z zachowaniem bezpieczeństwa pracujących strażaków. Równocześnie spowoduje bardziej efektywne wykorzystanie w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej większych zasobów osobowych jednostki OSP Leszczyny, co spowoduje udzielenie pomocy większej liczbie poszkodowanych w krótszym czasie. Doposażenie w środki i sprzęt specjalistyczny spowoduje również możliwość zaangażowania większej ilości ratowników w czasie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie osiedla Leszczyny, a także miasta Bielska-Białej, znacznie zwiększy wartość bojową OSP Leszczyny, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Leszczyny oraz spowoduje zmniejszenie poniesionych strat w mieniu mieszkańców oraz instytucji, zakładów pracy znajdujących się na terenie osiedla Leszczyny.

Obecnie OSP Leszczyny posiada 27 ratowników uprawnionych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w tym 11 ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nadmienić należy, że sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla Leszczyny i innych mieszkańców miasta Bielska-Białej. Zadaniem gminy jest również wyposażenie i umundurowanie oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej taką jaką jest jednostka OSP Leszczyny. 

 

 

Lokalizacja

OSP Leszczyny ul. Żywiecka 124A Bielsko-Biała

Autor

Krzysztof Sierakowski

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Zestaw uniwersalnych narzędzi ratowniczych "Holmatro" - 1 kpl. x 40.000.00 zł = 40.000.00 zł
 2. Pompa pływająca "Niagara" - 1 szt. x 6.000.00 zł = 6.000.00 zł
 3. Radiotelefon przenośny - 4 szt. x 1.5000.00 zł = 6.000.00 zł
 4. Agregat prądotwórczy jednofazowy o mocy min. 3kW - 1 szt. x 2.300.00 zł = 2.300.00 zł
 5. Detektor 4-gazowy - 1 szt. x3.500,00 zł = 3.500,00 zł
 6. Detektor prądu przemiennego HotStick - 1 szt. x 2.800,00 zł = 2.800,00 zł
 7. Rozdzielacz kulowy - 1 szt. x 900.00 zł = 900.00 zł
 8. Sygnalizator bezruchu - 4 szt. x 900.00 zł = 3.600,00 zł
 9. Ubranie specjalne strażaka "Garda" - 8 kpl. x 1.400,00 zł = 11.200,00 zł
 10. Hełm strażacki Calisia biały - 10 szt. x 900.00 zł = 9.000,00 zł
 11. Rękawice strażackie - 10 par x 200.00 zł = 2.000,00 zł
 12. Kominiarka - 10 szt. x 90.00 zł = 900,00 zł
 13. Buty specjalne strażaka BrandBull - 10 par x 500,00 zł = 5.000,00 zł
 14. Ubranie koszarowe 4 częściowe - 10 kpl. x 400,00 zł = 4.000,00 zł
 15. Prądownica wodna Rosenbauer RB102NFPA - 1 szt. x 2.800,00 zł = 2.800,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!