Ciąg pieszy w centrum Lipnika

Identyfikator: 18-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Lipnik przez Maciej Zuber.

Streszczenie projektu

Ciąg pieszy w formie tzw. schodów terenowych, o niskich stopniach, umożliwiający bezpieczną i zdecydowanie krótszą komunikację pomiędzy ulicą Polną i Lipnicką w Lipniku. Chodnik nawiązuje do projektowanej w okolicach OSP Lipnik pętli autobusowej i będzie stanowił bardzo istotne udogodnienie dla mieszkańców Lipnika udających się ze ścisłego centrum Lipnika w rejon Kościoła i ulicy Polnej. Ciąg pieszy byłby częściowym powrotem do historycznego szlaku komunikacyjnego-początkowego odcinka dawnej ulicy Polnej, który faktycznie zlikwidowany został na skutek budowy drogi ekspresowej S-69. Aktualnie istniejąca dokładnie w tym miejscu wydeptana przez mieszkańców ścieżka w okresie opadów deszczu lub śniegu staje się śliska, a poruszanie się po niej grozi upadkiem i poważnymi konsekwencjami.

Opis projektu

Projektowany ciąg pieszy w formie tzw. schodów terenowych łączyłby newralgiczne punkty dzielnicy Lipnik, a to okolice projektowanej pętli autobusowej, siedzibę OSP Lipnik, Domu Kultury Lipnik, Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4, a z drugiej strony terenu Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryji Panny i św. Walentego w Bielsku - Białej Lipniku i ulicy Polnej. Planowany ciąg pieszy byłby przedłużeniem istniejącego tutaj historycznego szlaku komunikacyjnego-początkowego odcinka dawnej ulicy Polnej, który faktycznie zlikwidowany został na skutek budowy drogi ekspresowej S-69. W to miejsce odcinek początkowy ulicy Polnej wybudowano od podstaw nieco dalej na południe. Od początku było to rozwiązanie niesatysfakcjonujące mieszkańców Lipnika, gdyż poza zlikwidowaniem historycznego szlaku komunikacyjnego i podzieleniem centrum dzielnicy na dwie części, budowa drogi S-69 i przebudowa centrum dzielnicy, spowodowała znaczne zwiększenie odległości koniecznych do pokonania pieszo przez mieszkańców do ważnych instytucji, takich jak Dom Kultury, Kościół, szkoły, sklepy w centrum dzielnicy, OSP Lipnik. Od kilku lat większość mieszkańców, w tym także osoby starsze i dzieci (udający się do kościoła lub szkoły) korzystają, idąc na tzw. ”skróty”, z wydeptanej, stromej i niebezpiecznej ścieżki pod wiaduktem drogi S-69. Ścieżka ta szczególnie w okresie opadów deszczu lub śniegu staje się śliska, a poruszanie się po niej grozi upadkiem i poważnymi konsekwencjami. Obecnie trwają zaawansowane prace projektowe związane z nowym usytuowaniem pętli autobusowej m.in. dla linii nr 35 i 13, w okolicy pomiędzy wiaduktem, OSP Lipnik i budynkiem przy ulicy Polnej 3. W ramach tego przedsięwzięcia Gmina inwestuje także na terenie Skarbu Państwa w zarządzie GDDKiA, co wynika z projektu „Przedłużenie ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej autorstwa mgr inż. Jacka Gawrona i mgr inż. Jarosława Dziecha. Inwestycja ta obejmuje także dz 1058/5, dz 6872, więc w ocenie składającego to pismo i RO Lipnik brak przeszkód do zainwestowania przez Gminę także w ciąg pieszy na tym terenie, zwłaszcza, iż GDDKiA wyraziła w piśmie z dnia 04-07-2016 r. wstępną akceptację projektu.

Lokalizacja

Lokalizacja projektu na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa, w zarządzie GDDKiA, oznaczonych kolejno dz 1058/5, dz 1177/4 oraz dz 6872 gm. kat. Lipnik do dz 1177/2 stanowiącej parking pod Kościołem. Są to działki stanowiące faktycznie pas drogi ekspresowej S-69 przebiegającej w tym miejscu estakadą. Teren inwestycji to ścisłe centrum Lipnika, okolice OSP Lipnik i Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryji Panny i św. Walentego w Bielsku – Białej (Kościóła w Lipniku). Inwestycja nawiązywać będzie do projektowanej tutaj przez Gminę pętli autobusowej.

Autor

Maciej Zuber

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Uwagi

Kwota szacunkowa po weryfikacji: 100.000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!