Modernizacje terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I

Identyfikator: 19-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Mieszka I przez Jakub Urbaniec, Przemysław Olek.

Streszczenie projektu

I. Wymiana nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej - bocznej ulicy Wita Stwosza na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej (sto kilkadziesiąt metrów bieżących drogi, poniżej 600 m. kw. nawierzchni jezdni i chodnika włącznie). Droga ta od wielu lat jest w katastrofalnym stanie technicznym graniczącym z nieprzejezdnością dla samochodów osobowych. Droga objęta projektem ma bardzo ważne znaczenie w wewnętrznej komunikacji Osiedla. Z wykorzystaniem przedmiotowej drogi odbywa się codzienny dojazd zaopatrzenia na zaplecza wszystkich lokali handlowych w ciągu handlowym na parterze bloku Piastowska 46, przejazd śmieciarek, całego personelu i interesantów Kuratorium Oświaty i Oddziału GUS. Dodatkowo w latach 2014-2016 na tyłach bloku Piastowska 42 i w sąsiedztwie Kuratorium zrealizowano inwestycję w postaci budowy strefy aktywności - placu zabaw, który ma przeznaczenie ogólnomiejskie i jest licznie odwiedzany przez mieszkańców

II. Stworzenie przyjaznego miejsca odpoczynku poprzez wymianę ławek. Ustawienie dwóch gablot informacyjnych dla mieszkańców oraz zagospodarowanie zieleńcem wkoło pomnika Osiedla Mieszka I.

Opis projektu

I. Z wykorzystaniem przedmiotowej drogi odbywa się codzienny dojazd zaopatrzenia na zaplecza wszystkich lokali handlowych w ciągu handlowym na parterze bloku Piastowska 46, przejazd śmieciarek, całego personelu i interesantów Kuratorium Oświaty i Oddziału GUS. Dodatkowo w latach 2014-2016 na tyłach bloku Piastowska 42 i w sąsiedztwie Kuratorium zrealizowano inwestycję w postaci budowy strefy aktywności - placu zabaw, który ma przeznaczenie ogólnomiejskie i jest licznie odwiedzany przez mieszkańców. Miasta spoza Osiedla Mieszka I, w tym zmotoryzowanych. Droga ta od wielu lat jest w katastrofalnym stanie technicznym graniczącym z nieprzejezdnością dla samochodów osobowych.

Remont powinien zakresem rzeczowym obejmować wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika - z podbudową o nośności pozwalającej na wjazd samochodów ciężarowych (śmieciarki, zaopatrzenie sklepów), na sumarycznej długości bieżącej drogi ok. sto kilkadziesiąt metrów (poniżej 600 m. kw. nawierzchni jezdni i chodnika włącznie); miejscowe poszerzenia (tam gdzie możliwe), częściowa wymiana krawężników (tam gdzie jest to najbardziej konieczne), likwidacja słupków w skrajni chodnika za blokiem Piastowska 46.

Na odcinku na tyłach bloku Piastowska 46 chodnik powinien - o ile to możliwe - zostać przerzucony za szpaler drzew od strony budynku W. Stwosza 14 a wygospodarowana dzięki temu dodatkowa szerokość przeznaczona na poszerzenie jezdni (dojazdy dużych pojazdów zaopatrzenia na tyły bloku Piastowska 46 oraz śmieciarek).

II. Projekt przewiduje wymianę ławek na Osiedlu Mieszka I według załączonej mapki, dwie gabloty informacyjne (pierwsza na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego z Wita Stwosza - tył znaku Starostwo Powiatowe, druga na przeciwko biura Rady Osiedla). Zagospodarowanie terenu przy pomniku ul. Piastowska 46 poprzez nasadzenia i remont pomnika. W razie nie wyczerpania całej puli kwotowej projektu - dołożenia ławek.

Lokalizacja

Droga wewnętrzna - boczna Wita Stwosza - biegnąca na tyłach budynku Piastowska 46, dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 - na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej

Na dołączonej mapce 

Autor

Jakub Urbaniec, Przemysław Olek, telefon: 792452210, adres e-mail: romieszka@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Demontaż i montaż ławek - 30.000,00 zł
  2. Gabloty informacyjne - 8.000,00 zł
  3. Zagospodarowanie zieleńcem koło pomnika oraz remont - 12.000,00 zł
  4. Frezowanie istniejącej nawierzchni - 600 m. kw. - 600 m kw. x 12,30 zł brutto = 7.380,00 zł
  5. Warstwa wyrównawcza o grubości min. 2 cm - 600 m kw. - 600 m kw. x 20 zł brutto = 12.000,00 zł
  6. Skropienie emulsją - 600 m kw. - 600 m kw. x 2,20 zł brutto = 1.320,00 zł
  7. Warstwa ścieralna - 600 m kw. - 600 m kw. x 37 zł brutto = 22.200,00
  8. Wymiana krawężników tam gdzie to najbardziej konieczne - do wyczerpania kwoty projektu - 7.100,00 zł

Uwagi

Autorzy projektów 19-OBB001 (Jakub Urbaniec) i 19-OBB002 (Przemysław Olek) w piśmie z dnia 21 sierpnia 2017r. złożyli wniosek o połączenie swoich projektów osiedlowych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 pod jedną nazwą "Modernizacje terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I". Wniosek został uwzględniony i przedstawiony pod jednym numerem 19-OBB001.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!