Modyfikacja sposobu zagospodarowania terenu w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Skrzydlewskiego na osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej

Identyfikator: 23-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Polskich Skrzydeł przez Katarzyna Tlałka.

Streszczenie projektu

Zadanie obejmuje:

  • remont nawierzchni istniejących miejsc postojowych oraz modyfikacja obecnego zagospodarowania terenu poprzez zerwanie nawierzchni, korytowanie, wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie betonowej wielobarwnej kostki brukowej grubości 8 cm,
  • wykonanie dokumentacji technicznej w oparciu o przedłożony do niniejszego wniosku szkic zagospodarowania terenu, utwardzenie terenu zgodnie z technologią opisaną powyżej, 
  • wyznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z ich utylizacją. Powierzchnia projektowanej nawierzchni wynosi około 380 m2.

Opis projektu

Zadanie obejmuje:

  • remont nawierzchni istniejących miejsc postojowych oraz modyfikacja obecnego zagospodarowania terenu poprzez zerwanie nawierzchni, korytowanie, wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie betonowej, wielobarwnej kostki brukowej grubości 8 cm,
  • wykonanie dokumentacji technicznej w oparciu o przedłożony do niniejszego wniosku szkic zagospodarowania terenu, utwardzenie terenu poprzez zerwanie nawierzchni gruntowej, korytowanie, wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie betonowej wielobarwnej kostki brukowej grubości 8 cm,
  • wyznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z ich utylizacją. Powierzchnia projektowanej nawierzchni wynosi około 380 m2.

Lokalizacja

Zadanie zlokalizowane jest na osiedlu Polskich Skrzydeł na wysokości budynków oznaczonych numerami 15 i 17 przy ul. Skrzydlewskiego w Bielsku-Białej.

Autor

Katarzyna Tlałka

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Remont istniejących miejsc postojowych oraz wykonanie nowych w wyniku modyfikacji zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych około 380 m2 - 85.500,00 zł
  2. Sporządzenie dokumentacji technicznej - 13.000,00 zł 

Uwagi

Pismem z dnia 21 lipca 2017r. Wnioskodawczyni dokonała korekty propozycji zadania. Korekta dokonana w projekcie obejmuje zmianę ceny jednostkowej robót, co przekłada się na zmniejszenie ich zakresu rzeczowego. Zmiana została uwzglęniona w opisie projektu na niniejszej stronie internetowej.

Kwota szacunkowa po weryfikacji: 100.000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!