Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce: 1. Zielony Zakątek , 2. Przystanek dla Turysty

Identyfikator: 26-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Straconka przez Józefa Wawak.

Streszczenie projektu

 1. Zielony Zakątek - uzupełnienie, całkowite zamknięcie inwestycji poprzez montaż: sześcioanu, stołu do ping-ponga, stołu do szachów, ławek, stojaków na rowery, koszy, ogrodzenia, utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej;
 2. Przystanek dla Turysty przy ul. Rajdowej - uzupełnienie poprzez montaż: mini sceny, ławek w koszach kamiennych, drenaż placu.

Opis projektu

1. Zielony Zakątek - zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne poprzez montaż urządzeń:

 • sześcian, stół do ping-ponga, stół do szachów,
 • utwardzenie nawierzchni z kostki,
 • montaż: ławek, koszy, stojaków, ogrodzenia.

2. Przystanek dla Turysty przy ul. Rajdowej - zagospodarowanie terenu zielonego poprzez montaż:

 • mini scena,
 • ławki w koszach kamiennych,
 • drenaż placu.

Lokalizacja

 1. Zielony Zakątek - dz. 937/6
 2. Przystanek dla Turysty - dz. 1916/8 (kamieniołomy przy ul. Rajdowej)

Autor

Józefa Wawak

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

Zielony Zakątek:

 • ogrodzenie - 26.200,00 zł,
 • szcześcian - 7.800,00 zł,
 • nawierzchnia utwardzona - 25.000,00 zł,
 • stół do ping-ponga, stół do szachów, ławki, kosze, stojak na rowery - 21.000,00 zł

RAZEM: 80.000,00 zł

Przystanek dla Turysty:

 • mini scena, ławki w koszach kamiennych, drenaż placu - 20.000,00 zł

RAZEM: 20.000,00 zł

ŁĄCZNIE SZACUNKOWO: 100.000,00 zł

 

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!