Wapienica (3)

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej

28-OBB003 • 100 000 zł Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej

Celem projektu jest stworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej. Planuje się stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej w budynku szkolnym, do której zostaną zakupione nowe meble oraz pomoce dydaktyczne i doświadczalne. Nauczyciel będzie mógł przybliżać tematykę przyrodniczo-ekologiczną na cyklicznie przeprowadzanych bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęciach dla mieszkańców. Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego pomogą mieszkańcom (szczególnie starszym) w poznawaniu lokalnego środowiska przyrodniczego, rozumienia występowania zjawisk przyrodniczych oraz przyczynią się do podniesienia świadomości ekologicznej (walka ze smogiem, odnawialne źródła energii, segregacja odpadów, itp.). Ogólnodostępny dla mieszkańców ogród doświadczeń przyrodniczo-ekologicznych (poza godzinami pracy szkoły) będzie miejscem poznawania i rozbudzania zamiłowania do przyrody oraz propagowania postaw proekologicznych. Pomoże w tym sprzęt doświadczalny (np. stacja meteorologiczna, zegar słoneczny, róża kierunków) oraz umieszczone tablice dydaktyczne do rozpoznawania roślin i zwierząt, przeprowadzania gier tematycznych czy podnoszenia świadomości ekologicznej. Centrum Edukacji Przyrodniczej powinno się znaleźć w szkole ze względu na warunki lokalowe (przestronne sale lekcyjne, ogród-park), położenie w samym centrum osiedla Wapienica, a także możliwość maksymalnego wykorzystania przez mieszkańców i ich dzieci (uczniów szkoły).