Parking poniżej Szkoły Podstawowej nr 20 Os. Złote Łany

Identyfikator: 30-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Złote Łany przez Anetta Krzyżak.

Streszczenie projektu

Projekt zakłada:

  • Wykonanie parkingu na Os. Złote Łany ("Pod Szkołą Podstawową nr 20" przy ul. Lelewela),
  • Przygotowanie i wyrównanie terenu,
  • Wysypanie kruszywem utwardzającym,
  • Wykonanie dogodnego podjazdu typu wjazd - wyjazd
  • Cel - zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Os. Złote Łany

Opis projektu

Budowa parkingu "Pod Szkołą Podstawową nr 20" na Os. Złote Łany

W ramach projektu na wyznaczonym terenie o powierzchni 800 m2 powstanie parking z kruszywa utwardzonego. Zostanie wykonany podjazd typu wjazd-wyjazd od ulicy Lelewela. Ze względu na liczne prośby mieszkańców przy ul. Lelewela i Lenartowicza oraz rodziców przywożących dzieci do SP nr 20 - teren ma zostać przygotowany pod parkowanie ich pojazdów.

Lokalizacja

Na rogu ulic Lenartowicza i Lelewela poniżej Szkoły Podstawowej nr 20 (teren skwerku), nr działki 215/16, nr obrębu 0032, nazwa obrębu: Lipnik

Autor

Anetta Krzyżak, adres e-mail: anekrz3268@interia.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Przygotowanie gruntu i wyrównanie terenu - 70.000,00 zł
  2. Wysypanie kruszywem utwardzającym - 20.000,00 zł
  3. Wykonanie podjazdu - 8.000,00 zł
  4. Rezerwa - 2.000,00 zł

Uwagi

Jak wskazuje projektodawca ww. ceny są obligatoryjne. Zostały wyliczone na podstawie średniej ceny rynkowej usług z utwardzenia terenu oraz wykonania nawierzchni z kruszywa utwardzonego w oparciu o dane firm z terenu Bielska-Białej.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!