Wyniki głosowania

4 października 2018

Projekty ogólnomiejskie, budżet 1 500 000zł

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

Oddane głosy:

Rodzaj głosów Głosy ważne
Internetowe 6 819

Wyniki poszczególnych projektów ogólnomiejskich

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Zielona Plaża Miejska 750 000 zł 2 767
2 Zamień kopciucha na ekoczyściucha 750 000 zł 935
3 Droga rowerowa wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach 700 000 zł 866
4 Wymiana średniego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikuszowicach Śląskich 750 000 zł 846
5 Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego na Błoniach oraz bezpłatne zajęcia dla uczniów nabywających uprawnienia do karty rowerowej 250 000 zł 515
6 Budowa Parku - Lapidarium na terenie Cmentarza Żydowskiego 200 000 zł 367
7 Remont dróg dojazdowych oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława 600 000 zł 321
8 Skansen Polskich Fortyfikacji - renowacja schronu polowego (nr 19) z 1939 roku 30 000 zł 117
9 Kulinarne tradycje Bielska-Białej 130 000 zł 85

Projekt zakwalifikowany

Projekt odrzucony

Suma niewykorzystanych środków: 0 zł

Projekty osiedlowe, budżet 3 000 000 zł

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze bardziej lokalnym, służące z założenia mieszkańcom określonego osiedla.

Głosowanie prowadzone było we wszystkich osiedlach, w których zgłoszono i pozytywnie zweryfikowano co najmniej 1 projekt, którego / których wartość nie przekraczała kwoty 100 tys. zł, przy czym aby projekt trafił na listę wybranych projektów do realizacji musiał uzyskać poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego osiedla (według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego głosowanie), o czym stanowi §1 ust. 3 pkt 5) Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIX/773/2018 z 20 marca 2018 r.

Oddane głosy:

Rodzaj głosówGłosy ważne
Internetowe7 140

Wyniki poszczególnych osiedli

Beskidzkie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Budowa Mini-Miasteczka Ruchu Rowerowego na Osiedlu Beskidzkim 100 000 zł 247
2 Multimedialne Centrum Edukacyjne 100 000 zł 92
339

Biała Krakowska, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont chodnika od ul. Lipnickiej 66 do ul. E. Dembowskiego 100 000 zł 133
2 Multimedialne Centrum Edukacyjne Przedszkolaka 70 000 zł 69
202

Biała Północ, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Urządzenia zabawowe przy placu zabaw dla starszych dzieci i młodzieży oraz punkt ćwiczeń 100 000 zł 89
89

Biała Wschód, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Bliżej Europy - pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 9 100 000 zł 102
102

Bielsko Południe, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Osiedle nasze w pełnej krasie czyli Zielona łąka przy ul. Żywieckie Przedmieście. Wyposażenie wybiegu dla psów przy Parku Włókniarzy 100 000 zł 127
127

Dolne Przedmieście, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Wykonanie placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej 100 000 zł 149
149

Górne Przedmieście, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Stworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Cmentarza Żydowskiego 100 000 zł 92
2 Wymiana nawierzchni placu dojazdowego i miejsc postojowych dla niepełnosprawnych przy ul. Listopadowej w Bielsku-Białej 100 000 zł 69
161

Grunwaldzkie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rozbudowa placu zabaw 100 000 zł 73
2 Zagospodarowanie i wyposażenie ogrodu przedszkolnego - placu zabaw dla dzieci i Przedszkola nr 24 w Bielsku-Białej 100 000 zł 48
121

Hałcnów, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Ratują Wasze Zdrowie, Mienie i Życie 100 000 zł 227
2 Plac zabaw "Orchidea" 100 000 zł 140
367

Kamienica, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Urokliwa Kamienica 90 500 zł 221
2 Bezpieczna Karpacka 100 000 zł 190
3 Latający Uniwersytet 2.0 9 000 zł 18
429

Karpackie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont Łazienek Szkolnych w SP nr 37 - kontynuacja 100 000 zł 273
2 Nowoczesna biblioteka na Osiedlu Karpackim jako centrum informacji, edukacji i kultury 43 000 zł 206
3 Modernizacja placu zabaw oraz sal dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim nr 8 100 000 zł 128
607

Komorowice Krakowskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 W trosce o życie, zdrowie i ochronę mienia mieszkańców Komorowic Krakowskich 100 000 zł 311
2 Renowacja krzyża piaskowego i zagospodarowanie terenu wokół 100 000 zł 90
401

Komorowice Śląskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont klatki schodowej w budynku Katowicka 65 50 000 zł 170
2 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mazańcowickiej 34 50 000 zł 127
297

Kopernika, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Utwardzenie terenu nieruchomości przy ul. Brodzińskiego w celu umożliwienia dojazdu służb interwencyjnych oraz wykonania miejsc postojowych w tym dla osób niepełnosprawnych 100 000 zł 195
195

Leszczyny, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont chodników przy blokach nr 119, 121a, 123 przy ul. Żywieckiej 100 000 zł 166
166

Lipnik, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 ...bo łączy nas Lipnik 100 000 zł 277
277

Mieszka I, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont drogi wewnętrznej - boczna Wita Stwosza - (wymiana nawierzchni), biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46, dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 - na odcinkach stanowiacych własność Miasta Bielska 100 000 zł 152
2 Remont traktów pieszych w rejonie budynków przy ul. Mieszka I w Bielsku-Białej 100 000 zł 21
173

Mikuszowice Krakowskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Bezpieczeństwo przy kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich ul. Cyprysowa 100 000 zł 491
491

Mikuszowice Śląskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Miejsca parkingowe dla Osiedla 100 000 zł 223
223

Piastowskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Księcia Przemysława na osiedlu Piastowskim 100 000 zł 206
206

Polskich Skrzydeł, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Strefa aktywności fizycznej dla osób dojrzałych na Osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej 100 000 zł 173
173

Słoneczne, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Ścieżka edukacyjna "Na tropie przyrody" 100 000 zł 175
175

Stare Bielsko, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe 100 000 zł 234
234

Straconka, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjne w Straconce oraz zakup do filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteki w Straconce, książek, urządzeń, materiałów wg listy. Zielony zakątek, Przystanek Turysty - kontynuacja, uzupełnienie 100 000 zł 164
164

Środmieście - Bielsko, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Plac zabaw przy Książnicy i Kubiszówce 100 000 zł 73
73

Wapienica, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom na terenie "Manhattanu" w Wapienicy 100 000 zł 355
2 Remont drogi dojazdowej przy ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej 100 000 zł 87
442

Wojska Polskiego, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Bajkowy Plac Zabaw 75 000 zł 129
2 Wykonanie miejsc parkingowych w tym dla osób z małymi dziećmi oraz niepełnosprawnych obok pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej 100 000 zł 117
3 Bezpieczna szkoła - bezpieczny chodnik. Remont zniszczonego chodnika, placu, wymiana ławek wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 100 000 zł 90
336

Złote Łany, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Zakup książek i wyposażenia dla filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany 51 000 zł 421
421

Projekt zakwalifikowany

Projekt odrzucony

Projekt nie osiągnął wymaganych 2% poparcia mieszkańców Osiedla


Środki niewykorzystane (wynikające z kwot szacunkowych)

Suma niewykorzystanych środków (z projektów osiedlowych i ogólnomiejskich): 583 500 zł

Głosy nieważne

Brak kompletu danych lub dane nieprawidłowe - 69 głosów

Struktura głosujących

Wiek głosujących (ogółem)

  • 16 - 29 lat (814 osób, 8.12%)
  • 30 - 44 lat (3451 osób, 34.42%)
  • 45 - 59 lat (2820 osób, 28.13%)
  • 60 - 74 lat (1969 osób, 19.64%)
  • 75 i więcej lat (971 osób, 9.69%)

Płeć głosujących (ogółem)

  • Kobiety (5631 osób, 56.17%)
  • Mężczyźni (4394 osób, 43.83%)

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
01020304 050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031