Nowy Budżet Obywatelski Bielska-Białej na 2020 rok

10 kwietnia 2019

Nowy Budżet Obywatelski Bielska-Białej na rok 2020 (BOBB 2020)

Weszła w życie Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej Bielska-Białej, podjęta na sesji w dniu 19 marca 2019 roku, która oficjalnie rozpoczyna siódmą już edycję Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej, opisaną jako BOBB 2020.

Budżet partycypacyjny powstał z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, w której czytamy, że „W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe (...)”. Jednocześnie, jak to miało miejsce we wcześniejszych edycjach, procedura BOBB 2020 opiera się na doświadczeniach z lat ubiegłych, zawiera rozwiązania już sprawdzone i docenione przez uczestników procesu partycypacyjnego, a także propozycje zgłaszane przez: mieszkańców, radnych Rady Miejskiej, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli rad osiedli zgłaszane podczas wspólnych spotkań lub w rozmowach z przedstawicielami Urzędu Miasta.

Zaglądaj do Aktualności

Wkrótce, w „Aktualnościach”, zostanie opublikowane zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie realizacji BOBB 2020, które określi harmonogram BOBB 2020, wskaże wymogi formalne dla projektu i termin zgłaszania projektów oraz ureguluje pozostałe ważne sprawy związane z realizacją BOBB 2020.

W maju br. uruchomiona zostanie strona internetowa poświęcona nowej edycji BOBB 2020 pod dotychczasowym adresem. Przez ten czas wszystkie ważne dla mieszkańców informacje będą pojawiały się w zakładce "Aktualności". W Aktualnościach znajdą się również nowe formularze zgłoszenia projektów do BOBB 2020, podobnie jak odbywało się to dotychczas.

Najważniejsze regulacje wprowadzone do BOBB 2020:

 • zwiększono pulę środków, łącznie przewidzianych na BOBB 2020, do 6 mln złotych, z czego 4,5 mln złotych przewidziano na projekty osiedlowe i 1,5 mln zł na projekty ogólnomiejskie
 • projekt do BOBB 2020 może zgłosić mieszkaniec Bielska-Białej
 • dla projektu ogólnomiejskiego wymagana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej, natomiast dla projektu osiedlowego nie jest wymagana lista z podpisami mieszkańców popierających projekt
 • zwiększono rolę rad osiedli w ten sposób, iż zgłoszone do BOBB 2020 projekty przesyłane są do właściwej ze względu na lokalizację projektu rady osiedla w celu wydania opinii o projekcie
 • głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty odbywa się wyłącznie elektronicznie tzn. za pomocą interaktywnego formularza elektronicznego, który zostanie udostępniony na oficjalnej stronie internetowej BOBB pod adresem www.obywatelskibb.pl, zgodnie z harmonogramem. Prezydent Miasta wskaże punkty głosowania elektronicznego dla mieszkańców oraz określi dni i godziny ich funkcjonowania
 • głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty trwa co najmniej 14 dni
 • uprawniony do głosowania może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy, przy czym na projekt osiedlowy może zagłosować tylko mieszkaniec danego osiedla, którego projekt dotyczy
 • dopuszczono realizację zadania inwestycyjnego na nieruchomościach innych niż miejskie, pod warunkiem złożenia przez władającego nieruchomością stosownego oświadczenia, w którym władający nieruchomością m.in. wyraża zgodę na realizację zadania publicznego
 • w uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może przeznaczyć większe środki na realizację zwycięskich projektów osiedlowych, przy czym kwota zwiększenia nie może być wyższa niż 10% dotychczasowej wartości zwycięskiego projektu osiedlowego
 • realizacja wybranych zadań powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu (w szczególności projektu o charakterze inwestycyjnym lub remontowym) do maksymalnie dwóch lat, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa
 • podjęta uchwała określa wymagane, procentowe poparcie mieszkańców dla projektów osiedlowych i ogólnomiejskich, które zostaną przewidziane do realizacji
 • podobnie jak to miało miejsce w poprzednich edycjach, realizacja zwycięskich projektów odbywa się w następnym roku budżetowym tzn. po wpisaniu zwycięskich projektów z głosowania w 2019 roku do nowego Budżetu Miasta na rok 2020 (stąd nazwa BOBB 2020)

Pobierz Uchwałę

Zainteresowani mogą pobrać treść Uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej (BOBB 2020), którą publikujemy poniżej.

 

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
080910 11121314
15161718192021
22232425262728
2930