Budowa Parku - Lapidarium na terenie Cmentarza Żydowskiego

Identyfikator: OBB007. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Dariusz Gajny.

Szczegóły projektu

Projekt zakłada budowę Lapidarium, w którym zostaną wyeksponowane zabytkowe macewy i fragmenty nagrobków odkrywane na terenie miasta i okolic podczas prac budowlanych. Park - Lapidarium składać się będzie z dwóch części - muru, na którym zostaną zamocowane płaskie macewy oraz placu, gdzie umieszczone zostaną większe elementy. 

Budowa polegać będzie na remoncie fragmentu muru z przystosowaniem do montażu elementów kamiennych oraz przygotowaniem placu polegającym na wyrównaniu terenu, budowy stopni i wysypaniu nawierzchni żwirowej wraz z ustawieniem ławek i montażem tablicy informacyjnej.

Lokalizacja

Teren Cmentarza Żydowskiego, ul. Cieszyńska 92

Autor

Dariusz Gajny

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 200 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Dokumentacja projektowa - 10.000,00 zł
  2. Ławka parkowa z montażem 4 szt. - 4.000,00 zł
  3. Tablica informacyjna - 4.000,00 zł
  4. Remont konserwatorski fragmentu muru - 90.000,00 zł
  5. Przystosowanie terenu (niwelacja, utwardzenie, budowa schodów) - 55.000,00 zł
  6. Montaż macew - 15.000,00 zł

 

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Opinia pozytywna. Kwota szacunkowa podwyższona przez Zespół ds. weryfikacji projektów do wysokości 200 tys. zł.

Uwagi

Właściciel terenu zobowiązuje się do uzyskania pozwoleń na prace od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!