Droga rowerowa wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach

Identyfikator: OBB005. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Łukasz Brandys.

Szczegóły projektu

Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grażyńskiego przez skrzyżowanie z ulicą Mazańcowicką o długości 60m oraz wykonanie ścieżki rowerowej na istniejącym utwardzeniu wału przeciw-powodziowego rzeki Białej, po jej zachodniej stronie bez rozbudowy wału o długości ok. 520m. Ścieżka na wale wykonana z masy bitumicznej jako odtworzenie istniejącego utwardzenia na wale rzeki.

Lokalizacja

Droga rowerowa zlokalizowana na wałach rzeki Białej jako przedłużenie istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Grażyńskiego z przejściem przez ul. Mazańcowicką, dalej wałem przeciwpowodziowym do pierwszego zjazdu pod ciepłociągiem (ok. 520 m) zgodnie z załączonym materiałem graficznym. Planuje się połączenie istniejącej ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu ulic Grażyńskiego i Mazańcowickiej z istniejącym utwardzeniem na wale przeciwpowodziowym rzeki Białej, po jej zachodniej stronie bez rozbudowy wału.

Autor

Łukasz Brandys

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 700 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Budowa ścieżki rowerowej przez skrzyżowanie ul. Grażyńskiego z ul. Mazańcowicką - 200.000 zł,
  2. Ścieżka z asfaltobetonu na istniejącym utwardzeniu wału - 195.000 zł,
  3. Dokumentacja projektowa - 30.000 zł

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Opinia pozytywna. Kwota szacunkowa podwyższona przez Zespół ds. weryfikacji projektów do wysokości 700 tys. zł.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!