Remont dróg dojazdowych oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława

Identyfikator: OBB013. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Piotr Batkowski.

Szczegóły projektu

Zadanie Obejmuje:

  • remont będącej w złym stanie technicznym drogi przy ul. Księcia Przemysława. Remont zakresem obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki, wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej grubości 8 cm, wraz z wymianą krawężników, na powierzchni około: 1.470 m2 (działka 607/194)

Zakres prac obejmuje również koszt wywozu materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione a niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące.

Lokalizacja

Proponowany remont zlokalizowany jest w rejonie Osiedla Piastowskie oraz w pobliżu - wg załączonej mapy.

Autor

Piotr Batkowski

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 600 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Remont drogi i cząstkowy remont chodnika wzdłuż ulicy przy ul. Księcia Przemysława - 500.000,00 zł
  • Roboty towarzyszące w tym naprawa miejscowa kanalizacji deszczowej, itp. - 70.000,00 zł
  • Dokumentacja techniczna - 30.000,00 zł

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Opinia pozytywna (z uwzględnieniem ograniczenia zakresu zadania, na które wyraził zgodę autor oraz zmian w tytule projektu). Kwota szacunkowa - 600 tys. zł.

Uwagi

Wnioskodawca pismem z dnia 10 lipca 2018r. przedłożył zmodyfikowany wniosek do B.O. na 2019 r. Tym samym, zmiany w opisie propozycji projektu zostały zamieszczone na stronie www.obywatyelskibb.pl

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!