Budowa Mini-Miasteczka Ruchu Rowerowego na Osiedlu Beskidzkim

Identyfikator: 2-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Beskidzkie przez Grażyna Tronkowska.

Szczegóły projektu

Budowa mini-miasteczka ruchu rowerowego na Osiedlu Beskidzkim  k/Przedszkola nr 55. Celem jest stworzenie terenu miniaturowego układu drogowego (jezdnie jedno i dwukierunkowe, mini rondo, skrzyżowania, przejścia dla pieszych, chodniki), wyposażonego w mini znaki drogowe pionowe i znaki poziome. Teren ogólnodostepny, ogrodzony naturalnie (zieleń), przeznaczony dla dzieci młodszych. Tworzyć będzie uzupełnienie placów zabaw: szkolnego i przedszkolnego oraz placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, który ma powstać w ramach realizacji projektu B.O. z 2018 roku na części tej działki. Cel projektu - edukacja dzieci: nauka jazdy na rowerkach, nauka zasad poruszania się po drogach publicznych, na przejściach dla pieszych. Umiejętności nabyte podczas zabawy przyniosa porządane efekty w trakcie uczestniczenia w prawdziwym ruchu drogowym.

Lokalizacja

Część działki nr 847/111

Autor

Grażyna Tronkowska

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Wydzielenie terenu z działki nr 847/111
  • Wykonanie projektu
  • Wyrównanie istniejącej górki, przesunięcie ziemi na obrzeże od ul. Babiogórskiej, utworzenie "wału" czyli ograniczenie terenu
  • Wybudowanie układu drogowego
  • Wyposażenie w kilka ławek na obrzeżach układu (dla rodziców)
  • Obsadzenie zielenią, zasianie trawy

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Opinia pozytywna. Kwota szacukowa - 100 tys. zł.

Uwagi

Od ul. Babiogórskiej teren oddzielić należy niewielkim wałem ziemnym z wykorzystaniem ziemi z niwelowanej górki. Wał w końcowej fazie obsadzić krzewami i drzewami niskimi. Z obiektu korzystać będą dzieci z placówek oświatowych (Przedszkole nr 55, SP nr 36) w zakresie nauki poruszania się pieszych oraz dzieci z Osiedla Beskidzkiego, również jako bezpieczne miejsce nauki jazdy na rowerkach.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!