Bliżej Europy - pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 9

Identyfikator: 6-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Biała Wschód przez Iwona Rakowska.

Szczegóły projektu

Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 9

Pracownia językowa to niezastąpione rozwiązanie wspomagające naukę języków obcych w liczebnych klasach. Koncentruje uwagę uczniów, zmusza do skupienia i ćwiczeń. Umożliwia swobodny, głośny trening wymowy przez dialogi, udoskonalające mowę i przełamujące naturalny opór do rozmów w obcym języku. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń to efekt zachęty dla uczniów - efektowne zajęcia będą szybciej zapamiętane. Z pracownią językową skuteczność przyswajania nowej wiedzy zwiększa się nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do tradycyjnego nauczania.

Nowoczesna pracownia językowa to przyszłość nauki języków, doskonałe rozwiązanie wspomagają naukę w szkole i spełniające swoje role w klasach o różnej liczebności. Taka pracownia językowa skutecznie skupi uwagę uczniów i sprawi, że chętniej podchodzić będą do wykonywania ćwiczeń. Pozwoli na swobodny i głośny trening wymowy, doskonalenie mowy dzięki dialogom, a tak przełamywanie wstydu i oporu przed rozmowami w obcych językach.

Salę będzie można konfigurować na wiele sposobów. Przykładowe tryby pracy nauczyciela to praca indywidualna z wybranym uczniem (możliwe jest błyskawiczne przełączanie się między uczniami), w grupach (jedna grupa pracuje z materiałem z płyty, druga prowadzi dialog z nauczycielem, uczniowie z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z grupy), praca w parach (uczniowie prowadzą dialog w parach, przy czym poszczególne pary nie słyszą się wzajemnie nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej pary, włączenia się w niego).

Nauka języków obcych z wykorzystaniem słuchawek ma na celu przede wszystkim ośmielić młodzież, zachęcić do aktywnego udziału w konwersacji. Zestaw dydaktyczny posiada jeszcze szereg inny zalet. Lektor przy pomocy programu komputerowego ma możliwość w swobodny sposób dobierania uczniów, którzy mają ze sobą współpracować, prowadzić dyskusję. Uczniowie nie będą musieli w tym celu zmieniać swoich miejsc. Wykorzystanie multimedialnej pracowni językowej pozwoli na bezpośrednie i stosunkowo częste komunikowanie się nauczyciela z uczniem, ułatwi pełny udział w zajęciach uczniom, w tym także nieśmiałym, niepewnym poziomu swojej wiedzy, unikającym publicznych wystąpień na forum klasy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na   klasycznej   lekcji   w   zwykłej   sali,   ewentualnie   wzbogaconej   w   magnetofon   lub   komputer z projektorem, może się na raz wypowiadać jeden, najwyżej kilku uczniów. W pracowni językowej na raz ćwiczyć będzie mogła cała klasa, np. dialogi. Nauczyciel będzie wtedy wybiórczo przysłuchiwać się dowolnie  wybranej   parze,   włączać   się   w  dialog,   poprawiać   błędy.   Praca  w  grupach   pozwoli koncentrować się na wybranej grupie uczniów, a pozostali mogą, np. przesłuchiwać teksty lub pracować indywidualnie. Dzięki zastosowanym w pracowni językowej metodom zwiększy się więc skuteczność przyswajania nowej wiedzy w stosunku do tradycyjnych metod nauczania. Indywidualny kontakt z nauczycielem lub rówieśnikami wesprze proces nauki oraz zintegruje zespół.

Pracownia językowa może być wykorzystywana dla prowadzenia zajęć popołudniowych dla dorosłych. Stosowanie  nowoczesnych  technologii   usprawni  proces  przyswajania języka,  a  wykorzystanie środków audiowizualnych będzie atrakcyjną formą w procesie nauczania.

Co uczniom gwarantuje pracowania językowa?

  • maksymalne wykorzystanie czasu lekcyjnego,
  • wyższą skuteczność nauczania,
  • poprawny trening obcej wymowy,
  • ciekawsze, pasjonujące zajęcia

Jakie korzyści dla osób dorosłych ma nauka języków w nowoczesnej pracowni?

  • pogłębienie swojej wiedzy,
  • wyższą skuteczność nauczania,
  • poprawny trening obcej wymowy,
  • możliwość nauki komunikatywności z obcokrajowcami podczas wyjazdów turystycznych.

 

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała

Autor

Iwona Rakowska

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Opina pozytywna. Kwota szacunkowa 100 tys. zł.

Do pobrania

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!