Osiedle nasze w pełnej krasie czyli Zielona łąka przy ul. Żywieckie Przedmieście. Wyposażenie wybiegu dla psów przy Parku Włókniarzy

Identyfikator: 7-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Bielsko Południe przez Bożena Pierlak.

Szczegóły projektu

  1. Zielona łąka – zagospodarowanie terenu wyłożonego tłuczniem w bezpośrednim sąsiedztwie skweru zieleni przy Żywieckim Przedmieściu. Projekt ma na celu poprawę wizerunku tego miejsca, aby tworzyło spójną całość oraz wykonanie oświetlenia dla poprawy bezpieczeństwa.
  2. Projekt ma na celu wyposażenie wybiegu dla psów w urządzenia do psich sportów , kosze na psie odchody wraz z podajnikami na woreczki i zapasem woreczków na okres min 1 roku oraz  oświetlenie terenu.

Lokalizacja

Na terenie między ul. Żywieckie Przedmieście i ul. Partyzantów w sąsiedztwie skweru, na terenie wybiegu dla psów w Parku Włókniarzy

Autor

Bożena Pierlak

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Przesunięcie słupków, rekultywacja terenu, posianie trawy oraz polnych kwiatów, posadzenie roślin buforowych i drzew, oświetlenie terenu - 60.000,00 zł,
  2. Sprzęt do psich sportów, kosze na psie odchody wraz z zapasem woreczków, oświetlenie terenu - 40.000,00 zł.

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Opinia pozytywna. Kwota szacunkowa - 100 tys. zł.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!