Wykonanie placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej

Identyfikator: 8-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Dolne Przedmieście przez Beata Caputa.

Szczegóły projektu

Zadanie obejmuje:

  • wykonanie dokumentacji technicznej,
  • demontaż wyeksploatowanego istniejącego wyposażenia placu rekreacyjnego obok ściany szczytowej budynku,
  • zabudowa niezbędnych fundamentów pod projektowany do zabudowy sprzęt stanowiący wyposażenie placu zabaw, wykonanie właściwej podbudowy wraz z montażem bezpiecznej maty stanowiącej nawierzchnię placu zabaw, montaż urządzeń wg projektu,
  • wykonanie ogrodzenia wraz z bramką,
  • wykonanie utwardzonego dojścia do placu z istniejącego traktu pieszego kostką brukową wielobarwną grubości 6cm.

Zakres prac obejmuje również koszt wywozu materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione a niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące.

Lokalizacja

Teren obok budynku przy ul. Asnyka 4 w Bielsku-Białej na pgr 832/10, 832/13 obręb Górne Przedmieście

Autor

Beata Caputa, telefon: 606761570, adres e-mail: handerekbeata@interia.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Demontaż wyeksploatowanych urządzeń wraz z kosztem utylizacji - 1.500,00 zł,
  • Wykonanie podbudowy, zabudowa mat oraz urządzeń - 71.000,00 zł,
  • Wykonanie ogrodzenia - 17.000,00 zł,
  • Wykonanie chodnika ok. 15 m2 - 2.000,00 zł,
  • Koszt dokumentacji - 8.000,00 zł.

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Opinia pozytywna. Kwota szacunkowa podniesiona przez Zespół ds. weryfikacji projektów do wysokości 100 tys. zł.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!