Bezpieczna Karpacka

Identyfikator: 12-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Kamienica przez Barbara Czapek-Tokarczyk.

Szczegóły projektu

Ulica Karpacka jest główną arterią osiedla Kamienica, które w ostatnim okresie czasu znacznie się zbudowało, co niewątpliwie spowodowało wzrost natężenia ruchu drogowego.  Rejon ten znajduje się w strefie ograniczenia prędkości do 40 km/h jednak nagminnie jest ono ignorowane przez kierujących. Przy ulicy Karpackiej są zlokalizowane  ośrodki   życia  kulturalnego, oświatowego i religijnego ieszkańców, w tym trzy budynki Szkoły Podstawowej nr 23, pomiędzy którymi nawet kilka razy dziennie przemieszczają się uczniowie. 

Pojekt „BEZPIECZNA KARPACKA" ma na celu zwiększenie ostrożności kierujących i redukcj ędkości pojazdów, a przez to zapewnienie bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci w drodze do szkoły poprzez :

1. wykonanie wyniesień n/w przejść dla pieszych :

  • przed skrzyżowaniem ul. Karpackiej z ul. Jeżynową (SP 23),
  • przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Karpacka 150; 

2. Wzmocnienie oznakowania pionowego tj. umieszczenie na jezdni poziomych symbolu A-17 „uwaga dzieci" (tzw.termoznak) oraz linii akustycznych z masy termoplastycznej przed n/w przejściami dla pieszych:

  • przed skrzyżowaniem ul. Karpackiej z ul. Jeżynową (SP 23),
  • przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Karpacka 150,
  • przed budynkiem Domu Kultury i Sali Gimnastycznej przy ul. Karpackiej 125-127;

3. Poprawę oznaczenia przejścia dla pieszych przed budynkiem Domu Kultury i Sali Gimnastyczne przy ul.  Karpackiej   125-127 tj. umieszczenie znaku pionowego A-17 „uwaga dzieci" oraz T-27 "Agatka";

4. Umieszczenie na jezdni przed Przedszkolem nr 30 przy ul. Karpackiej 115 poziomego symbolu znaku drogowego B-43 (tzw. termoznak) „strefa ograniczonej prędkości".

Lokalizacja

Ulica Karpacka od rejonu przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Jeżynową do rejonu Przedszkola nr 30 przy ul. Karpackiej 115

Autor

Barbara Czapek-Tokarczyk

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Prace projektowe
  • Wyniesienia przejść dla pieszych - 2 szt. wraz ze stosownym oznakowaniem pionowym i poziomym
  • Znaki drogowe pionowe - 3 szt.
  • Znaki drogowe poziome - 8 szt.
  • Linie akustyczne - 18 szt.

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Opinia pozytywna. Kwota szacunkowa - 100 tys. zł.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!