Remont drogi wewnętrznej - boczna Wita Stwosza - (wymiana nawierzchni), biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46, dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 - na odcinkach stanowiacych własność Miasta Bielska

Identyfikator: 19-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Mieszka I przez Janusz Darasz.

Szczegóły projektu

Wymiana nawierzchni bitumicznej z podbudową o nośności pozwalającej na wjazd samochodów ciężarowych (śmieciarki, zaopatrzenie sklepów), na sumarycznej długości bieżącej drogi ok. sto kilkadziesiąt metrów (maksymalnie 1.200 m.kw. nawierzchni); miejscowe poszerzenia (tam gdzie to możliwe), częściowa wymiana krawężników (tam gdzie jest to najbardziej konieczne), udrożnienie studzienek - według projektu będącego, wg wiedzy wnioskodawcy, w opracowaniu na zlecenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Lokalizacja

Droga wewnętrzna - boczna Wita Stwosza - biegnąca na tyłach budynku Piastowska 46, dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 - na odcinkach stanowiących własność Gminy Bielska-Białej, nie objęte zakresem rzeczowym projektu nr 19-OBB001 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Autor

Janusz Darasz, adres e-mail: romieszka@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Frezowanie istniejącej nawierzchni - 1200 m. kw. - 1200 m.kw. X 12,30 zł brutto = 14.760,00 zł
  2. Warstwa wyrównawcza o grubości min. 2 cm - 1200 m.kw. - 1200 m. kw. X 20 zł brutto = 24.000,00 zł
  3. Skropienie emulsją - 1200 m. kw. - 1200 m. kw. X 2,20 zł brutto = 2.640,00 zł
  4. Warstawa ścieralna - 1200 m. kw. - 1200 m. kw. X 37 zł brutto = 44.400,00 zł
  5. Wymiana krawężników tam gdzie to najbardziej konieczne - do wyczerpania kwoty projektu - 14.200,00 zł

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Opinia pozytywna po odwołaniu do Prezydenta Miasta. Kwota szacunkowa - 100 tys. zł.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!