Bezpieczeństwo przy kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich ul. Cyprysowa

Identyfikator: 20-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Mikuszowice Krakowskie przez Ireneusz Hetnał.

Szczegóły projektu

Wymiana linii elektrycznej naziemnej na kablową podziemną, zainstalowanie 4 lamp ozdobnych (konsultacja z Konserwatorem Zabytków). Wykonanie spowalniaczy z kostki brukowej. Zarurowanie rowu i przedłużenie chodnika około 27 m. Zarurowanie rowu przy boisku osiedlowym i wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych ok. 50m. Wykonanie bramy wjazdowej (przesuwna) na boisku przy ul. Cyprysowej. 

Lokalizacja

Bielsko-Biała, ul. Cyprysowa, przy zabytkowym kościele św. Barbary 

Autor

Ireneusz Hetnał

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Opinia pozytywna. Wnioskodawca zgodził się na ograniczenie zakresu projektu do wykonania: lamp, spowalniaczy i miejsc postojowych. Kwota szacunkowa - 100 tys. zł.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!