Bezpieczna szkoła - bezpieczny chodnik. Remont zniszczonego chodnika, placu, wymiana ławek wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2

Identyfikator: 29-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wojska Polskiego przez Bogumił Kanik.

Szczegóły projektu

Projekt jest kontynuacją remontów wykonanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2016 projektu -Bezpieczna szkoła-Bezpieczny chodnik. Zakłada remont wraz z modernizacją pozostałych chodników i placu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 w Bielsku-Białej. W ramach remontu planuje się wybrukowanie chodników i placu przeznaczonego na apele szkolne, położenie nowych krawężników. wymianę ławek. Koniecznym też jest zbudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych od strony szatni i oznakowanie niebezpiecznych miejsc ułatwiających ich dostrzeżenie przez osoby słabowidzące.

Do szkoły uczęszcza ponad 560   uczniów w wieku od 6-14 lat. Ponadto szkoła udostępnia i w  tym  roku  pomieszczenia  dla  trzech  oddziałów  przedszkolnych,   a w  roku  szkolnym 2018/2019 będą cztery oddziały.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte jest jedną z wielu placówek oświatowych na terenie miasta Bielska-Białej. W jej murach znaczną część dnia spędza ponad 700 osób, w tym uczniowie, przedszkolacy oraz pracownicy szkoły i Przedszkola nr 51. Remont! chodników i placu zapewni bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom, rodzicom odprowadzającym dzieci do przedszkola i szkoły. Ułatwi utrzymanie czystości w otoczeniu , odśnieżanie zimą i poprawi estetykę otoczenia zwłaszcza teraz kiedy budowane jest nowe boisko. Stare, nierówne, pokruszone chodniki są zagrożeniem dla bezpieczeństwa wszystkich i bardzo mocno szpecą otoczenie szkoły.

 

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 w Bielsku-Białej

Autor

Bogumił Kanik

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

Remont chodników, placu i ławek wokół szkoły - 100.000,00 zł

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Opinia pozytywna. Kwota szacunkowa - 100 tys. zł.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!