Wykonanie miejsc parkingowych w tym dla osób z małymi dziećmi oraz niepełnosprawnych obok pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej

Identyfikator: 29-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wojska Polskiego przez Przemysław Damek.

Szczegóły projektu

Proponowane do realizacji zadanie obejmuje wykonanie miejsc postojowych wzdłuż drogi dojazdowej obok pawilony handlowo-usługowego przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej. Projektowane miejsca postojowe dedykowane są przede wszystkim dla osób z małymi dziećmi oraz z niepełnosprawnością, które przy obecnym zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu mają trudności w korzystaniu z usług oferowanych w pawilonie.

Zakres prac to m.in. częściowe utwardzenie istniejącego terenu, w tym trawiastego na powierzchni ok. 111m2 z kostki brukowej wielobarwnej 2To grubości 8 cm wraz z wykonaniem zabezpieczenia w postaci muru oporowego z gazonów lub pustaków betonowych wypełnionych kamieniem płukanym oraz ziemią o powierzchni ok. 46m2. Szacowany koszt robót zawiera również wywóz wraz z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki oraz wykonanie dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Teren zlokalizowany jest obok pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej na działce 384/41 oraz działce 384/17 Gminy Bielsko-Biała

Autor

Przemysław Damek

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wykonaniem podbudowy 111 m2 - 50.900,00 zł,
  2. Wykonanie muru gazonów lub pustaków betonowych - gazonów wypełnionych kamieniem płukanym oraz ziemią ok. 48m2 (długość ok. 42,0 m) - 20.000,00 zł,
  3. Wykonanie dokumentacji technicznej - 14.000,00 zł,
  4. Przebudowa sieci - 15.100,00 zł.

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Opinia pozytywna (przy ograniczeniu zakresu prac, na które wyraził zgodę autor projektu). Kwota szacunkowa - 100 tys. zł.

Uwagi

Wnioskodawca pismem z dnia 12 lipca 2018 r. zmodyfikował swój wniosek. Tym samym dokonano zmian w opisie projektu na stronie www.obywatelskibb.pl

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!