Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Budżet Obywatelski Bielska-Białej na 2021. Harmonogram działań.

10 lutego 2020

Uchwała podjęta przez Radę Miejską w dniu 10 czerwca 2019 roku jest podstawowym dokumentem określającym zasady Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Budżet partycypacyjny powstał z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, w której czytamy, że „W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe (...)”.Prezydent Miasta wydał 31 stycznia 2020 r. zarządzenie, które określa najważniejsze terminy procedury BOBB 2021 (harmonogram działań), zawiera formularz zgłoszenia projektu, listę poparcia dla projektu ogólnomiejskiego, wzory stosownych zgód, a przede wszystkim wskazuje pulę środków przeznaczonych na realizację poszczególnych rodzajów zadań (osiedlowych i ogólnomiejskich).

Najważniejsze założenia Budżetu Obywatelskiego VIII edycji (na rok 2021)

 • Zwiększono pulę środków, łącznie przewidzianych na Budżet Obywatelski Bielska-Białej na rok 2021 do 6,6 mln złotych, z czego 5,1 mln złotych przewidziano na projekty osiedlowe i 1,5 mln zł na projekty ogólnomiejskie. W nowym rozdaniu każde z osiedli w Bielsku-Białej otrzyma do wydatkowania po 170 tys. zł brutto (rok temu 150 tys. zł brutto).
 • Projekt do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 może zgłosić mieszkaniec Bielska-Białej.
 • Dla projektu ogólnomiejskiego wymagana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej, natomiast dla projektu osiedlowego nie jest wymagana lista z podpisami mieszkańców popierających projekt.
 • Zgłoszone w procedurze BOBB 2021 projekty przesyłane są do właściwej ze względu na lokalizację projektu rady osiedla, która ma 30 dni na wydanie opinii o przedłożonym projekcie.
 • Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty odbywa się  elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza elektronicznego oraz za pośrednictwem kart do głosowania dostępnych w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem „Punktach głosowania”. Prezydent Miasta wskaże „Punkty głosowania” dla mieszkańców oraz określi dni i godziny ich funkcjonowania.
 • Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty trwa 15 dni.
 • Uprawniony do głosowania mieszkaniec może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy, przy czym na projekt osiedlowy może zagłosować tylko mieszkaniec danego osiedla, którego projekt dotyczy.
 • Dopuszczono realizację zadania inwestycyjnego na nieruchomościach innych niż miejskie, pod warunkiem złożenia przez władającego nieruchomością stosownego oświadczenia, w którym władający nieruchomością m.in. wyraża zgodę na realizację zadania publicznego.
 • W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może przeznaczyć większe środki na realizację zwycięskich projektów, przy czym kwota zwiększenia nie może być wyższa niż 10% dotychczasowej wartości zwycięskiego zadania.
 • Realizacja wybranych zadań powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu (w szczególności projektu o charakterze inwestycyjnym lub remontowym) do maksymalnie dwóch lat, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 • Uchwała określa wymagane, 2% poparcie mieszkańców dla projektów osiedlowych i ogólnomiejskich zanim zostaną przewidziane do realizacji.
 • Realizacja zwycięskich projektów odbywa się w następnym roku budżetowym tzn. po wpisaniu zwycięskich projektów do budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2021 (stąd nazwa BOBB 2021).

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego VIII edycji (2021)

Etap I: Akcja edukacyjno-informacyjna

 • Akcja edukacyjno-informacyjna - od 1 marca 2020 roku

Etap II: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

 • Składanie przez mieszkańców formularzy z projektami do BOBB na 2021 rok - od 23 marca 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku

Etap III: Ocena i opiniowanie projektów

 • Ocena formalna projektów złożonych do BOBB na 2021 rok - do 30 kwietnia 2020 roku
 • Opiniowanie projektów obywatelskich ze względu na ich lokalizację przez właściwe Rady Osiedli - do 10 czerwca 2020 roku
 • Ocena merytoryczna projektów, w tym co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej, przekazanie do RM wyników oceny merytorycznej i pisemnych stanowisk - do 19 czerwca 2020 roku
 • Ostateczne zaopiniowanie projektów zgłoszonych do BOBB na 2021 rok. Opublikowanie Informacji z wynikami opiniowania - do 17 sierpnia 2020 roku
 • Opublikowanie Wykazu projektów przewidzianych do głosowania z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej - do 15 września 2020 roku

Etap IV: Głosowanie mieszkańców na projekty

 • Głosowanie mieszkańców - od 21 września 2020 roku do 5 października 2020 roku
 • Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości - do 12 października 2020 roku

Etap V: Ogłoszenie listy projektów do realizacji i ich wdrożenie

 • Ogłoszenie przez Prezydenta Miasta listy wybranych projektów do realizacji w 2021 roku - do 20 października 2020 roku
 • Wpisanie zwycięskich zadań do projektu Budżetu Miasta na 2021 rok z podaniem Wydziałów lub miejskich jednostek organizacyjnych do realizacji projektów wybranych w głosowaniu - do 26 października 2020 roku

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10 111213141516
17181920212223
242526272829