Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Zgłaszanie przez mieszkańców projektów obywatelskich

Formularz w wersji elektronicznej wraz z załącznikami i stosownymi oświadczeniami jest dostępny poniżej do pobrania i samodzielnego wydrukowania. Udostępniamy wersję edytowalną .doc oraz wersję .pdf.